Titlu: ”Învățământ special în zona transfrontalieră Suceava – Cernăuți: modern, incluziv și adecvat pieței forței de muncă”

Acronim: SpeEd-2-Labour Market

Contract de grant cu nr. de referință 2SOFT/1.1/35

Finanțare: Programul Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020, Prioritatea de investiții 1.1 Cooperare instituțională în domeniul educațional în vederea creșterii accesului la educație și a calității acesteia, prin Instrumentul European de Vecinătate.

Beneficiari: Consiliul Județean Suceava, în calitate de Beneficiar lider și Instituția Municipală Școala Specială Gimnazială Internat nr.2 Cernăuți, în calitate de Beneficiar 1.

Școlile din Județul Suceava care vor beneficia de proiect sunt: Centrul Școlar de Educație Incluzivă Suceava, Centrul Școlar de Educație Incluzivă „Sf. Andrei” Gura Humorului, Școala Profesională Specială Câmpulung Moldovenesc.

Obiectiv general: îmbunătățirea calității actului educațional în unitățile de învățământ special din zona transfrontalieră Suceava – Cernăuți în vederea facilitării inserției socio-profesionale a copiilor cu CES pe piața muncii.

Obiective specifice:

 • Modernizarea cadrului educațional și îmbunătățirea competențelor cadrelor didactice referitoare la activități de evaluare, diagnosticare și recuperare a copiilor cu CES, în 4 școli speciale din Județul Suceava și Regiunea Cernăuți
 • Modernizarea cadrului educațional și îmbunătățirea competențelor cadrelor didactice referitoare la activități de formare profesională a copiilor cu CES, în 4 școli speciale din Județul Suceava și Regiunea Cernăuți
 • Crearea pre-condițiilor necesare pentru adaptarea socio-profesională și facilitarea tranziției spre piața muncii, a copiilor cu CES în 4 școli speciale din Județul Suceava și Regiunea Cernăuți

Durată de implementare: 18 luni, respectiv: 18.12.2019 – 17.06.2021.

Buget: Valoarea totală a proiectului este de 332.791,97 euro, din care:

 • 269.647,78 euro (81%) - buget CJ Suceava și
 • 63.144,19 euro (19%) - buget partener.

Valoarea totală (eligibilă) a proiectului va fi asigurată în cofinanțare, astfel: 90% din ENI, 10% bugetul local, respectiv:

 • 26.964,78 euro, co-finanțare la cheltuielile eligibile din partea Consiliului Județean Suceava, reprezentând un procent de 8,10% din total cheltuieli eligibile;
 • 6.314,42 euro, co-finanțare la cheltuielile eligibile din partea Instituției Municipale Școala Specială Gimnazială Internat nr.2 Cernăuți, reprezentând un procent de 1,90% din total cheltuieli eligibile;

 

Activități:

Activitățile principale constau în achiziționarea de dotări noi și echipamente tehnologice moderne necesare activităților de evaluare/diagnosticare/recuperare medicală și senzorială a elevilor cu cerințe educaționale speciale, precum și pentru formarea lor profesională adecvată așteptărilor pieței forței de muncă, în cadrul atelierelor și laboratoarelor școală, astfel:

 • Amenajarea și dotarea a 4 Camere de stimulare polisenzorială, câte una în fiecare dintre școli (pentru recuperare senzorială), respectiv cu: sisteme de relaxare, de stimulare vizuală, de stimulare auditivă, de stimulare senzorială – tactilă, de stimulare olfactivă, de stimulare psihomotrică, de stimulare logopedică și de stimulare cognitivă, și 2 echipamente IT (laptop și imprimantă) pentru utilizare generală (câte o cameră în fiecare școală specială);
 • Dotarea celor 3 școli speciale din Suceava cu baterii de teste standardizate pentru evaluare/reevaluare/diagnosticare a deficiențelor / dizabilităților copiilor cu CES – 3 seturi baterii de teste, fiecare formată din 5 teste diferite pentru stabilirea tipului și gradului deficiențelor;
 • Dotarea a 2 cabinete medicale din Instituția municipală Școala Specială Gimnazială Internat nr.2 Cernăuți (pentru recuperare medicală), respectiv: 1 cabinet pentru recuperarea unor deficiențe motorii, 1 cabinet pentru recuperarea auzului și vorbirii;
 • Modernizarea și retehnologizarea a 11 ateliere școală și a 2 laboratoare pentru formare profesională din cele 4 școli speciale, astfel:
  • Centrul Școlar de Educație Incluzivă Suceava – 4 ateliere: 1 Atelier textile – pielărie, 1 Atelier construcții și instalații, 1 Atelier mecanică, 1 Atelier de tâmplărie;
  • Centrul Școlar de Educație Incluzivă „Sf. Andrei” Gura Humorului – 3 ateliere: 1 Atelier textile – pielărie, 1 Atelier de tâmplărie, 1 Atelier de alimentație publică și servire;
  • Școala Profesională Specială Câmpulung Moldovenesc – 2 ateliere: 1 Atelier construcții și instalații, 1 Atelier de alimentație publică și servire;
  • Instituția municipală Școala Specială Gimnazială Internat nr.2 Cernăuți:
   • 2 ateliere: 1 Atelier textile, 1 Atelier de tâmplărie,
   • 2 laboratoare: 1 Laborator operator calculator, 1 Studio de formare în domeniul artei fotografice și a înregistrărilor video;
  • Concepția unui Plan de măsuri strategice ce pot fi implementate în timpul procesului de învățământ, astfel încât să fie asigurată adaptarea socio-profesională și facilitarea tranziției spre piața muncii a elevilor cu CES, întocmit la nivel transfrontalier, pentru uz transfrontalier (bilingv);
  • Schimburi de experiență și perfecționare a cadrelor didactice și nedidactice privind utilizarea echipamentelor și dotărilor noi achiziționate;
  • Realizarea de materiale de promovare și informare a acțiunilor proiectului;
  • Acțiuni de vizibilitate ”copii pentru copii” – distribuirea materialelor de promovare și informare în școli de masă și în comunitate;
  • Organizarea de conferințe de presă la sfârșit de proiect.

Copyright © Consiliul Județean Suceava - Toate drepturile rezervate

Acest site respectă și aplică noua politică de protecție a datelor cu caracter personal și modificările propuse de Regulamentul (UE) 2016/679.