Sursa de finanțare: Programul Operațional Comun România – Ucraina – Moldova 2007 – 2013, Apelul II de proiecte, Prioritatea 2 "Mediul şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă"

Data semnării contractului: 11.12.2013

Data intrării in vigoare a contractului: 18.12.2013

Lider de proiect: Consiliul Local Cernăuți - UCRAINA

Parteneri:
Partener 1 – Centrul Bucovinean pentru Reconstrucție și Dezvoltare – UCRAINA
Partener 2 – Consiliul Județean Suceava – ROMÂNIA
Partener 3 – Consiliul Raional Drochia – REPUBLICA MOLDOVA

Contract de Grant 96189/11.12.2013

TOTAL buget

Lider

Partener 1

Partener 2

Partener 3

Durata proiectului: 30 de luni

Perioada de implementare:
18.12.2013 - 18.06.2016

Valoarea totala
cu TVA
1.159.190,00 Euro

426.300,00 Euro

205.300 Euro

32.120 Euro

379.320 Euro

Proiectul are ca scop îmbunătățirea situației ecologice în bazinele transfrontaliere ale râurilor Nistru și Prut, prin introducerea unor abordări inovatoare de gestionare a apelor uzate din Cernăuți (Ucraina) și Drochia (raionul Drochia, Republica Moldova).

Construcția și reconstrucția stațiilor de tratare a apelor reziduale locale, din aceste orașe, va contribui la protecția mediului prin prevenirea poluarii apei râurilor Nistru și Prut de deversări de ape netratate.

Cu scopul de a atinge obiectivul general, ca obiective specifice au fost indentificate:
• Introducerea de noi abordări inovatoare pentru tratarea apelor uzate;
• Reducerea poluării apei de catre ape reziduale neepurate și insuficient tratate;
• Conștientizarea și motivarea în rândul locuitorilor din zonă cu privire la necesitatea conservării mediului și utilizarea rațională a apei;
• Îmbunătățirea nivelului de trai și a condițiilor de viață ale persoanelor care locuiesc în zona bazinelor Prut și Nistru;
• Stimularea cooperării transfrontaliere în vederea schimbului de experiență;
• Poziționarea regiunii ca un exemplu al reformelor structurale necesare în sectorul municipal din Ucraina și Europa.
• Reconstrucția instalaţiei de epurare a apelor uzate în Cernăuți și construcția de noi instalaţii de epurare a apelor uzate din Drochia;

Manager Proiect

Inginer Vasile Bogdan APOSTOL

Copyright (c) 2013-2017 Consiliul Județean Suceava - Toate drepturile rezervate