Sursa de finanţare: Programul Operaţional Comun România – Ucraina – Republica Moldova 2007 – 2013
Prioritatea 2 "Mediul și pregătirea pentru situații de urgență"
Măsura 2.1 „Rezolvarea în comun a unor aspecte de mediu, inclusiv pregătirea pentru situații de urgență"

Lider de proiect: Administrația Raională Kitsman
Parteneri: - Consiliul Judeţean Suceava – România
- Agenția pentru Dezvoltare Regională și Integrare Europeană Ungheni ( ADRIEU ) - Republica Moldova

Durata proiectului: 27 luni

Data semnării contractului de grant: 23.12.2013

Valoare totală a proiectului: 1.693.561,50 euro

Administraţia Raională de Stat

Kitsman

Consiliul Judeţean Suceava

Agenţia pentru Dezvoltare Regională şi Integrare

Europeană Ungheni

1.171.551,25

184.055,00

168.429,74

Obiectivul proiectului: Crearea pre-condițiilor pentru conservarea eficientă a solului în zona transfrontalieră a Bucovinei și Moldovei.

Obiective specifice:
- Reducerea nivelului de eroziune a solului în regiunile țintă ale proiectului;
- Creșterea gradului de conștientizare asupra importanței luptei împotriva solului printre fermierii și locuitorii din aria țintă a proiectului;
- Îmbunătățirea materialelor și echipamentelor tehnice utilizate în combaterea eroziunii solului din aria țintă a proiectului

Impactul proiectului:
Implementarea proiectului va satisface necesitățile grupurilor țintă(fermieri și întreprinderi agricole, administrațiile publice din cele tri țări, specialiști în domeniul agricol) în ceea ce privește achiziționarea de echipament pentru lupta împotriva eroziunii solului dar și dobândirea de cunoștințe în domeniu. Prin proiect administrațiile locale vor dobândi cunoștințe și deprinderi necesare și utile în domeniu dar și materiale informative necesare despre conștientizarea fenomenului de eroziune a solului în rândul locuitorilor din ariile țintă. Proiectul va duce la creșterea calității mediului prin folosirea de către întreprinderile agricole a tehnologiilor prietenoase cu mediul înconjurător, îmbunătățirea calificării profesionale a propriilor angajați cât și dobândirea de cunoștințe privitoare la combaterea eroziunii solului.

Rezultate anticipate pentru judeţul Suceava:

  • Elaborarea de studii şi materiale informative în ceea ce priveşte prevenirea eroziunii solului, care vor fi distribuite agricultorilor din cele trei zone implicate în proiect, respectiv raionul Kitsman din Ucraina, judeţul Suceava din România şi oraşul Ungheni din Republica Moldova;
  • Conştientizarea locuitorilor din zonele ţintă ale proiectului în legătură cu importanţa protecţiei solului împotriva eroziunii prin susţinerea unei campanii de informare media;
  • Elaborarea unei hărţi cu privire la situaţia eroziunii solului în zonele ţintă ale proiectului;
  • Susținerea la Suceava a unor sesiuni de instruire pe tema „Standarde în managementul agricol în Uniunea Europeană și România, răspuns la schimbările de mediu în agricultură, motive și căi de combatere a eroziunii solului" pentru persoanele din aria țintă a proiectului( fermieri și specialiști în domeniul agricol din Județul Suceava, Ungheni și Cernăuți);
  • Susținerea la Suceava a unei sesiuni informative pentru reprezentanții autorităților locale din judeţul Suceava cu scopul de a transfera cunoștințele privind eroziunea solului și de a-i implica în mod voluntar în activitatea de informare a populației din comunitățile lor despre mijloacele de combatere a eroziunii solului și de diseminare a materialelor informative în rândul locuitorilor.

Sursa de finanţare: Programul Operaţional Comun România – Ucraina – Republica Moldova 2007 – 2013

Prioritatea 2 “Mediul  și  pregătirea pentru situații de urgență”

Măsura 2.1 „Rezolvarea în comun a unor aspecte de mediu, inclusiv pregătirea pentru situații de urgență”

 

Lider de proiect: Administrația Raională  Kitsman

Parteneri: -    Consiliul Judeţean Suceava – România

-          Agenția pentru Dezvoltare Regională și Integrare Europeană Ungheni ( ADRIEU ) - Republica Moldova

Durata proiectului: 18 luni

 

Data semnării contractului de grant: 23.12.2013

 

Valoare totală

(euro)

Administraţia Raională de Stat

Kitsman (euro)

Consiliul Judeţean

Suceava (euro)

 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională şi Integrare Europeană Ungheni (euro)

1.693.561,50

1.171.551,25

184.055,00

168.429,74

Obiectivul proiectului: Crearea pre-condițiilor pentru conservarea eficientă a solului în zona transfrontalieră a Bucovinei și Moldovei.

 

Obiective specifice:

-   Reducerea nivelului de eroziune a solului în regiunile țintă ale proiectului;

-   Creșterea gradului de conștientizare asupra importanței luptei împotriva solului printre fermierii și locuitorii din aria țintă a proiectului;

-   Îmbunătățirea materialelor și echipamentelor tehnice utilizate în combaterea eroziunii solului din aria țintă a proiectului

 

Impactul proiectului:

Implementarea proiectului va satisface necesitățile grupurilor țintă(fermieri și întreprinderi agricole, administrațiile publice din cele tri țări, specialiști în domeniul agricol) în ceea ce privește achiziționarea de echipament pentru lupta împotriva eroziunii solului dar și dobândirea de cunoștințe în domeniu. Prin proiect administrațiile locale vor dobândi cunoștințe și deprinderi necesare și utile în domeniu dar și materiale  informative necesare despre conștientizarea fenomenului de eroziune a solului în rândul locuitorilor din ariile țintă. Proiectul va duce la creșterea calității mediului prin folosirea de către întreprinderile agricole a tehnologiilor prietenoase cu mediul înconjurător, îmbunătățirea calificării profesionale a propriilor angajați cât și dobândirea de cunoștințe privitoare la combaterea eroziunii solului.

 

Rezultate anticipate pentru judeţul Suceava:

Ø  Elaborarea de studii şi materiale informative în ceea ce priveşte prevenirea eroziunii solului, care vor fi distribuite agricultorilor din cele trei zone implicate în proiect, respectiv raionul Kitsman din Ucraina, judeţul Suceava din România şi oraşul Ungheni din Republica Moldova;

Ø  Conştientizarea locuitorilor din zonele ţintă ale proiectului în legătură cu importanţa protecţiei solului împotriva eroziunii prin susţinerea unei campanii de informare media;

Ø  Elaborarea unei hărţi cu privire la situaţia eroziunii solului în zonele ţintă ale proiectului;

Ø  Susținerea la Suceava a unor sesiuni de instruire pe tema „Standarde în managementul agricol în Uniunea Europeană și România, răspuns la schimbările de mediu în agricultură, motive și căi de combatere a eroziunii solului” pentru persoanele din aria țintă a proiectului( fermieri și specialiști în domeniul agricol din Județul Suceava, Ungheni și Cernăuți);

Ø  Susținerea la Suceava a unei sesiuni informative pentru reprezentanții autorităților locale din judeţul Suceava cu scopul de a transfera cunoștințele privind eroziunea solului și de a-i implica în mod voluntar în activitatea de informare a populației din comunitățile lor despre mijloacele de combatere a eroziunii solului și de diseminare a materialelor informative în rândul locuitorilor.

Copyright (c) 2013-2017 Consiliul Județean Suceava - Toate drepturile rezervate