Organigrama Consiliului Județean Suceava conform HCJ - 137/2019

 

 

 • PREȘEDINTE - Gheorghe FLUTUR
 • VICEPREȘEDINTE - Viorel SEREDENCIUC
 • VICEPREȘEDINTE - Marin-Gheorghe NIȚĂ
 • ADMINISTRATOR PUBLIC AL JUDEȚULUI - Irina VASILCIUC
 • CABINETUL PREȘEDINTELUI

Niculai BARBĂ
Silviu Cristinel CREȚU
Cristina Petronela MITACHE
Orest ONOFREI

 • COMPARTIMENT CORP DE CONTROL AL PREȘEDINTELUI
 • SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI – Petru TANASĂ

- COMPARTIMENT EVIDENŢA LUCRĂRILOR CONSILIULUI JUDEŢEAN

 • DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ – director executiv – temporar vacant

- COMPARTIMENT AVIZARE LEGALITATE ȘI SECRETARIAT

- COMPARTIMENT CONTENCIOS ADMINISTRATIV

- COMPARTIMENT INFORMAȚII PUBLICE ȘI AUDIENȚE

- COMPARTIMENT MONITORIZARE PROCEDURI ADMINISTRATIVE

 • SERVICIUL BUGET – șef serviciu – Lăcrămioara ȘUHAN
 • DIRECȚIA FINANȚE-CONTABILITATE – director executiv – Rodica FLORIȘTEAN

- COMPARTIMENT PROGRAME GUVERNAMENTALE, VENITURI BUGETARE ȘI EXECUTARE SILITĂ

- COMPARTIMENT CONTABILITATE ȘI DATORIE PUBLICĂ

 • DIRECŢIA ORGANIZARE – director executiv – temporar vacant

- SERVICIUL LOGISTIC – şef serviciu – Florin URIAN

- BIROUL IT – şef birou – Felicia-Dina PAȘNICIUC

- BIROUL ADMINISTRATIV – şef birou – Florin-Gelu VARVAROI

- SERVICIUL RESURSE UMANE ȘI RELAȚII CU INSTITUȚII PUBLICE – șef serviciu – Elena-Ionela SAVIN

- COMPARTIMENT RESURSE UMANE

- COMPARTIMENT RELAȚII CU INSTITUȚIILE PUBLICE ȘI MANAGEMENTUL INSTITUȚIILOR SUBORDONATE

- COMPARTIMENT SALARIZARE

- COMPARTIMENT CONTROL INTERN MANAGERIAL ȘI SSM

- COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

 • SERVICIUL TURISM (CNIPT) – șef serviciu – Claudiu-Eugen BRĂDĂȚAN
 • SERVICIUL PROIECTE DIN FONDURI EXTERNE – șef serviciu – Robert GRECEANU
 • BIROUL STRATEGIE DEZVOLTARE JUDEȚEANĂ – șef birou – Irina MACSIM
 • SERVICIUL DIASPORĂ ȘI PARTENERIATE EXTERNE – șef serviciu – Gabriela DUGAN
 • DIRECŢIA TEHNICĂ – director executiv – Elena ZAHARIUC

- SERVICIUL TEHNIC ȘI MEDIU – şef servicu – Gabriel ȘILOCHE

 • DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT – Nicoleta ANDRONIC

- SERVICIUL UIP (gestionare deșeuri) – șef serviciu – Gheorghe IGNĂTESCU

- SERVICIUL PROGRAME ȘI INVESTIȚII – șef serviciu – Daniel-Ioan RUSU

- COMPARTIMENT DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL

 • ARHITECT ŞEF – Tudor-George ANDRIU

- SERVICIUL URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI CADASTRU – șef serviciu – Elena MOROȘAN

- SERVICIUL PATRIMONIU – șef serviciu – Smărăndița TANASĂ

- BIROUL EVIDENȚA PATRIMONIULUI – şef birou – Iulian GRĂDINARIU

 • SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE ȘI CONTRACTE – șef serviciu – Adrian GRĂDINARU
 • BIROUL AUDIT PUBLIC INTERN – șef birou – Lilieana FLUTUR

Copyright © Consiliul Județean Suceava - Toate drepturile rezervate

Acest site respectă și aplică noua politică de protecție a datelor cu caracter personal și modificările propuse de Regulamentul (UE) 2016/679.