Hotărârea nr. 213 din 27.11.2019 privind aprobarea suplimentării sumelor ce reprezintă contravaloarea achiziționării serviciilor juridice de consultanță, asistență și reprezentare a Consiliului Județean Suceava și a instituției Președintelui Consiliului Județean Suceava în cererile incidentale formulate în dosarul nr. 3655/117/2018, aflate pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție.


Hotărârea nr. 212 din 27.11.2019 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.) pentru obiectivul de investiții ”Construire scări acces/evacuare și reabilitare clădire cantină la Centrul Școlar de Educație Incluzivă “Sf. Andrei“ Gura Humorului, județul Suceava“.


Hotărârea nr. 211 din 27.11.2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate (S.F.) pentru obiectivul de investiții ”Execuție prag de fund la pod pe DJ 208 C, km 23+580 peste râul Siret, localitatea Vercicani, județul Suceava”.


Hotărârea nr. 210 din 27.11.2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate (S.F.) pentru obiectivul de investiții ”Execuție prag de fund la pod pe DJ 208 C, km 26+150 peste râul Suceava, localitatea Roșcani, județul Suceava”.


Hotărârea nr. 209 din 27.11.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, a devizului general actualizat precum și a cheltuielilor de cofinanțare actualizate din bugetul Județului Suceava, pentru obiectivul de investiție "Asfaltare DJ 178C, Rădăuți - Frătăuții Vechi - Frătăuții Noi - Bilca - Vicovu de Sus, km 1+800-23+276, județul Suceava".

Copyright (c) 2013-2018 Consiliul Județean Suceava - Toate drepturile rezervate

Acest site respectă și aplică noua politică de protecție a datelor cu caracter personal și modificările propuse de Regulamentul (UE) 2016/679.