Hotărârea nr. 168 din 30.08.2019 privind aprobarea documentației actualizate aferente obiectivului de investiții „Amenajare curte interioară a clădirii Palatului Administrativ în vederea creării unui spațiu cu funcțiunea sală de conferințe”.


Hotărârea nr. 167 din 30.08.2019 privind aprobarea proiectului „Smart Travel Bucovina” și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020.


Hotărârea nr. 166 din 30.08.2019 privind închirierea prin licitație publică a unei suprafețe de teren, proprietate privată a Județului Suceava, aflată în administrarea Consiliului Județean Suceava, situată în Orașul Siret, str. Basarabiei, județul Suceava.


Hotărârea nr. 165 din 30.08.2019 privind închirierea prin licitație publică a unui imobil-clădire, cu teren aferent și a unei suprafețe de teren, situate în municipiul Fălticeni, str. Pleșești Gane, nr.5, județul Suceava, proprietate privată a Județului Suceava, aflate în administrarea Consiliului Județean Suceava.


Hotărârea nr. 164 din 30.08.2019 privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de consultanță, asistență și reprezentare a D.G.A.S.P.C. Suceava și a instituției Directorului executiv al D.G.A.S.P.C. Suceava în dosarul nr. 2174/86/2019, aflat pe rolul Tribunalului Suceava.


Hotărârea nr. 163 din 30.08.2019 privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Suceava nr. 206/2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul cabinetului președintelui, aparatului de specialitate al Consiliului Județean Suceava, precum și din cadrul Serviciului Public SALVAMONT Suceava.


Hotărârea nr. 162 din 30.08.2019 privind modificarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava.


Hotărârea nr. 161 din 30.08.2019 privind modificarea statului de funcții al Bibliotecii Bucovinei „I.G.Sbiera”.

Copyright (c) 2013-2018 Consiliul Județean Suceava - Toate drepturile rezervate

Acest site respectă și aplică noua politică de protecție a datelor cu caracter personal și modificările propuse de Regulamentul (UE) 2016/679.
Vezi detalii Ok