Hotărârea nr. 74 din 29.03.2019 privind aprobarea participării Județului Suceava prin Consiliul Județean Suceava, în calitate de partener, în cadrul proiectului „Diaspora – Educație și Formare. AmbasaDOR DE BUCOVINA” care urmează să fie promovat la finanțare, de către Universitatea Ștefan cel Mare Suceava, în cadrul Programului Educaţie - "Nicolae Iorga", la Ministerul pentru Românii de Pretutindeni.


Hotărârea nr. 73 din 29.03.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții din cadrul proiectului "Înființarea parcului științific și tehnologic EAST EUROPEAN BORDER Siret", cod SMIS 128730, care urmează să fie promovat la finanțare în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 1, Prioritatea de investiţii 1.1., Operaţiunea B - Sprijinirea parcurilor tehnologice şi ştiinţifice.


Hotărârea nr. 72 din 29.03.2019 privind aprobarea Acordului de parteneriat între UAT Orașul Siret (lider de proiect), Universitatea ”Ștefan cel Mare” Suceava (partener), SC INDUSTRIAL PARK EAST EUROPEAN BORDER S.R.L. (partener) și UAT Județul Suceava (partener), în vederea promovării proiectului "Înființarea parcului științific și tehnologic EAST EUROPEAN BORDER Siret", cod SMIS 128730, cu finanțare din Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 1, Prioritatea de investiţii 1.1., Operaţiunea B - Sprijinirea parcurilor tehnologice şi ştiinţifice.


Hotărârea nr. 71 din 29.03.2019 privind aprobarea încheierii contractului de asociere în participațiune între UAT Orașul Siret, Universitatea "Ștefan cel Mare" Suceava, S.C. INDUSTRIAL PARK EAST EUROPEAN BORDER S.R.L. și UAT Județul Suceava, în vederea realizării și exploatării Parcului Științific și Tehnologic EAST EUROPEAN BORDER Siret.


Hotărârea nr. 70 din 29.03.2019 privind aprobarea rezultatelor evaluării anuale a managementului Centrului Cultural „Bucovina”, Bibliotecii Bucovinei „I.G Sbiera” și Muzeului Bucovinei, pentru anul 2018.

Hotărârea nr. 64 din 29.03.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.) la obiectivul de investiții ”Îndeplinirea măsurilor tehnice necesare pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu pentru Centrul de Recuperare și Reabilitare Persoane cu Handicap Pojorâta”.


Hotărârea nr. 63 din 29.03.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.) la obiectivul de investiții ”Îndeplinirea măsurilor tehnice necesare pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu pentru cantină şi pavilion B adulţi din cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Sasca Mică”.


Hotărârea nr. 62 din 29.03.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.) la obiectivul de investiții ”Măsuri tehnice necesare pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu pentru centrele (de copii) din cadrul DGASPC Suceava – Complexul terapeutic „AMA DEUS” Siret”.


Hotărârea nr. 61 din 29.03.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.) la obiectivul de investiții ”Măsuri tehnice necesare pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu pentru centrele (de copii) din cadrul DGASPC Suceava – Centrul de plasament ALMA MATER Siret”.


Hotărârea nr. 60 din 29.03.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici şi a Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.) la obiectivul de investiții ”Îndeplinirea măsurilor tehnice necesare pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu pentru sediul DGASPC Suceava”.

Hotărârea nr. 59 din 29.03.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.) la obiectivul de investiții ”Măsuri tehnice necesare pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu pentru centrele (de copii) din cadrul DGASPC Suceava – CASA DE TIP FAMILIAL ŞCHEIA”.


Hotărârea nr. 58 din 29.03.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.) la obiectivul de investiții ”Măsuri tehnice necesare pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu pentru centrele (de copii) din cadrul DGASPC Suceava – CASA DE TIP FAMILIAL Mihoveni”.


Hotărârea nr. 57 din 29.03.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici şi a Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.) pentru obiectivul de investiții ”Platforma deshidratare/depozitare nămol de la staţia de epurare la Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Sasca Mică”.


Hotărârea nr. 56 din 29.03.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.) pentru obiectivul de investiții ”Lucrări de modernizare casa DOMINO din cadrul Servicii multifuncţionale Fălticeni”.


Hotărârea nr. 55 din 29.03.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici şi a Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.) pentru obiectivul de investiții ”Lucrări de înlocuire învelitoare pavilion B la Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Costâna”.

Hotărârea nr. 54 din 29.03.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici şi a Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.) pentru obiectivul de investiții ”Lucrări de extindere şi modernizare GSH (grup sanitar pentru persoane cu dizabilităţi) sediul DGASPC Suceava”.


Hotărârea nr. 53 din 29.03.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici şi a Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Execuţie spaţii de depozitare la Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică „O Nouă Şansă”, Todireşti”.


Hotărârea nr. 52 din 29.03.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici şi a Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.) la obiectivul de investiții ”Îndeplinirea măsurilor tehnice necesare pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu pentru centrele (de copii) din cadrul DGASPC Suceava – Casa de tip familial SIDOROVICI din cadrul SMCAD Gura Humorului”.


Hotărârea nr. 51 din 29.03.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici şi a Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.) la obiectivul de investiții ”Măsuri tehnice necesare pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu pentru centrele (de copii) din cadrul DGASPC Suceava – Casa de tip familial DOMINO Fălticeni”.


Hotărârea nr. 50 din 29.03.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Construire și amenajare bloc operator cu patru săli de operații, prin supraînălțarea corpului D al Spitalului Județean de Urgență “Sfântul Ioan Cel Nou“ Suceava”.

Hotărârea nr. 49 din 29.03.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”UPU – SMURD – Construire Heliport pe terasa superioară a Spitalului Judeţean de Urgenţă „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava”.


Hotărârea nr. 48 din 29.03.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Construirea și amenajarea unor spații cu destinații chirurgicale – compartiment chirurgie plastică și arși, prin supraînălțarea corpului ”E” al Spitalului Județean de Urgență ”Sfântul Ioan cel Nou”, Suceava”.


Hotărârea nr. 47 din 29.03.2019 privind aprobarea proiectului „ȘANSE EGALE PENTRU UN VIITOR MAI BUN” și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectivul Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, Apel dedicat învăţământului antepreşcolar şi preşcolar.


Hotărârea nr. 46 din 29.03.2019 privind stabilirea unor măsuri în vederea demarării procedurii de selecție pentru desemnarea unui membru în Consiliul de administrație al Regiei Autonome „Aeroportul Ștefan cel Mare-Suceava”.


Hotărârea nr. 45 din 29.03.2019 privind aprobarea alocării de transferuri din bugetul propriu al județului Suceava în vederea finanțării cheltuielilor Regiei Autonome „Aeroportul Ștefan cel Mare-Suceava”, generate de desfășurarea activităților de natură neeconomică.

Hotărârea nr. 33 din 28.02.2019 privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Suceava.


Hotărârea nr. 32 din 28.02.2019 privind aprobarea încheierii Actului adițional nr.9 la Convenția de parteneriat nr.31731/26/10.08.2011, între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Suceava și Fundația „Sfinții Ierarhi Leontie și Teodosie” Rădăuți.


Hotărârea nr. 31 din 28.02.2019 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Suceava nr. 172/28.08.2017 privind asocierea între Județul Suceava, prin Consiliul Județean Suceava și Municipiul Suceava, prin Consiliul Local al Municipiului Suceava, în vederea implementării proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirii Primăriei Municipiului Suceava”.


Hotărârea nr. 30 din 28.02.2019 privind aprobarea proiectului „Traseele voievodului Ștefan cel Mare în Țara de Sus a Moldovei (România)” şi a cheltuielilor ce revin Consiliului Judeţean Suceava în cadrul acestui proiect.


Hotărârea nr. 29 din 28.02.2019 privind aprobarea adoptării unei soluții temporare de delegare a operării activității de administrare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor (CMID) Moara, limitată în timp până la finalizarea procedurii competitive.


Hotărârea nr. 28 din 28.02.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, a devizului general actualizat precum și a cheltuielilor de cofinanțare actualizate din bugetul Județului Suceava, pentru obiectivul de investiție "Modernizare DJ 174, Panaci – Glodu, m 22+000 – 28+000, județul Suceava".

Hotărârea nr. 27 din 28.02.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, a devizului general actualizat precum și a cheltuielilor de cofinanțare actualizate din bugetul Județului Suceava, pentru obiectivul de investiție "Asfaltare DJ 155 B, Urecheni –Timișești – Boroaia, km 47+600 – 53+020, județul Suceava".


Hotărârea nr. 26 din 28.02.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, a devizului general actualizat precum și a cheltuielilor de cofinanțare actualizate din bugetul Județului Suceava, pentru obiectivul de investiție "Modernizare DJ 209 A, Mălini - Slatina - Găinești, km 32+000 - 44+300, județul Suceava”.


Hotărârea nr. 25 din 28.02.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, a devizului general actualizat precum și a cheltuielilor de cofinanțare actualizate din bugetul Județului Suceava, pentru obiectivul de investiție "Modernizare DJ 208 C, Vulturești - Hârtop – DJ 208, km 33+600 - 50+290, județul Suceava".


Hotărârea nr. 24 din 28.02.2019 privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice actualizate şi a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivele de investiții din cadrul proiectului “Creșterea eficienței energetice a clădirii Primăriei Municipiul Suceava”.


Hotărârea nr. 23 din 28.02.2019 privind instituirea unor tarife practicate la Spitalul Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava.


Hotărârea nr. 22 din 28.02.2019 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I) pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 209 L, km6+925-10+940, Solonețu Nou-Pleșa, Județul Suceava”.

Hotărârea nr. 21 din 30.01.2019 privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Suceava.


Hotărârea nr. 20 din 30.01.2019 privind aprobarea participării Județului Suceava prin Consiliul Județean Suceava, în calitate de partener în cadrul proiectului „Ziua Românilor de Pretutindeni în diaspora românească din Spania”, care urmează să fie promovat de către Asociația Socio-Culturală „Rumanos Almerienses”, în cadrul Programului Cultură - „Constantin Brâncuși”, finanțat de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni.


Hotărârea nr. 19 din 30.01.2019 privind darea în folosință gratuită a unor bunuri aflate în proprietatea Județului Suceava și în administrarea Consiliului Județean Suceava.


Hotărârea nr. 18 din 30.01.2019 privind darea în folosință gratuită Asociației Alianța Franceză din Suceava, a unor spații cu altă destinație decât locuință din cadrul imobilului proprietate publică a Județului Suceava, situat în municipiul Suceava, strada Aleea Ion Grămadă nr. 1-3, județul Suceava, aflat în administrarea Direcției Județene de Drumuri și Poduri Suceava.


Hotărârea nr. 17 din 30.01.2019 privind inițierea cadrului de cooperare/asociere între Județul Suceava și Municipiul Vatra Dornei, Municipiul Câmpulung Moldovenesc și Orașul Gura Humorului, județul Suceava, pentru realizarea în comun a unui program de promovare în domeniul turismului din Bucovina și dezvoltare economico-socială.


Hotărârea nr. 16 din 30.01.2019 privind actualizarea Programului de transport public de persoane în judeţul Suceava.

Pagina 1 din 2

Copyright (c) 2013-2018 Consiliul Județean Suceava - Toate drepturile rezervate

Acest site respectă și aplică noua politică de protecție a datelor cu caracter personal și modificările propuse de Regulamentul (UE) 2016/679.
Vezi detalii Ok