ultima modificare 01.07.2019

Comisia pentru studii, programe, prognoze, buget-finanţe, societăţi comerciale, regii autonome şi servicii

Bădeliță Ioan președinte
Barbu Sorina secretar
Culipei Laura - Cătălina comisie de bază
Harja Gabriel Gheorghe comisie de bază
Vîrvara Gavril comisie de bază
Nichitean Vasile Brîndușel comisie de bază
Iacoban Vasile comisie de bază
Salup - Rusu Alexandru-Marian  
Guliciuc Dorel  
Moraru Ioan  
Alexievici Raul-Mihai  
Tofan Vasile  
Sticleț Simion  
Cușnir Ioan - Dan  
Grozavu Mihai  

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, cadastru şi protecţia mediului

Guliciuc Dorel președinte
Ursescu Gavril secretar
Cuciurean Cristian comisie de bază
Dumitru Dumitru comisie de bază
Monoranu Gheorghe comisie de bază
Gavril Mihai  
Iacoban Vasile  

 

Comisia pentru organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, culte, protecţia monumentelor istorice, administrarea domeniului public şi privat

Moraru Ioan președinte
Slevoacă Doru Gavril secretar
Gafencu Mișu comisie de bază
Grozavu Mihai comisie de bază
Apetrii Gheorghe  
Culipei Laura - Cătălina  
Dominte Radu  
Titianu Tudorel - Constantin  
Ursescu Gavril  
Mihai Gabriela  
Bosancu Niculai  

 

Comisia pentru tineret, sport, turism, colaborare cu organizaţii neguvernamentale, cu românii de peste hotare, relaţii externe şi afaceri europene

Plăcintă Tudor președinte
Titianu Tudorel – Constantin secretar
Juravle Marius – Vasile comisie de bază
Bosancu Niculai comisie de bază
Iacob Gheorghe comisie de bază
Andriescu Rodica  
Nichitean Vasile Brândușel  
Crețeanu Mihai  
Bereholschi Paul  

 

Comisia pentru învăţământ, cultură, cercetare ştiinţifică, sănătate, protecţie socială şi protecţia copilului

Pentiuc Radu - Dumitru președinte
Andriescu Rodica secretar
Crețeanu Mihai comisie de bază
Salup - Rusu Alexandru-Marian comisie de bază
Mihai Gabriela comisie de bază
Gavril Mihai comisie de bază
Bereholschi Paul comisie de bază
Bădeliță Ioan  
Harja Gabriel Gheorghe  
Slevoacă Doru Gavril  
Vîrvara Gavril  
Cuciurean Cristian  
Monoranu Gheorghe  

 

Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenești

Tofan Vasile președinte
Dominte Radu secretar
Alexievici Raul-Mihai comisie de bază
Cușnir Ioan – Dan comisie de bază
Apetrii Gheorghe comisie de bază
Sticleț Simion comisie de bază
Barbu Sorina  
Juravle Marius - Vasile  
Pentiuc Radu – Dumitru  
Plăcintă Tudor  
Gafencu Mișu  
Dumitru Dumitru  
Iacob Gheorghe  

Copyright © Consiliul Județean Suceava - Toate drepturile rezervate

Acest site respectă și aplică noua politică de protecție a datelor cu caracter personal și modificările propuse de Regulamentul (UE) 2016/679.