Miercuri, 20 februarie 2019, la ora 17:00, la Biroul Francez are loc activitatea săptămânală dedicată francofonilor și francofililor suceveni, ”Le français, c’est facile !”.

Micuții repetă părțile corpului și îmbrăcămintea de iarnă fiind ghidați de dna lector univ. dr. Mariana Șovea. Ne bucurăm și în această perioadă de prezența lectorului de limbă franceză Maxence Caron care animă activitățile și propune un joc de identificarea diferențelor plecând de la imagini cu activitățile pe care copiii le fac iarna.

Mercredi, le 20 février 2019, à 17h au Bureau Français a lieu l’activité hebdomadaire dédiée aux francophones et francophiles de Suceava, ”Le français, c’est facile !”.

Les petits enfants répètent les parties du corps et les vêtements d’hiver dans la présence du lector univ. dr. Mariana Șovea. Nous sommes heureux d’avoir aussi le lecteur de français Maxence Caron à cette activité. Il propose un jeu d’identification des différences à partir des images qui illustrent les activités  des enfants en hiver.

Biroul Francez reîncepe activitatea săptămânală dedicată francofonilor și francofililor suceveni, miercuri, 13 februarie 2019, ora 17:00.

Programul evenimentelor debutează cu activitatea ”Le français, c’est facile !”, curs dedicat micilor francofoni care sunt însoțiți pe parcursul învățării de dna lector univ. dr. Mariana Șovea. Aceștia recapitulează lexicul deja învățat (numerele, culorile, obiectele de îmbrăcăminte) și învăță noi expresii legate de anotimpul iarna.

Ne bucurăm și în această perioadă de prezența lectorului de limbă franceză Maxence Caron care  animă activitatea și  propune un joc nou grupei de copii.

Și în acest an, 2019, evenimentele organizate în cadrul Biroului Francez se realizează cu sprijinul Consiliului Județean Suceava și al Centrului de Reușită Universitară, sub coordonarea prof. univ. dr. Sanda-Maria Ardeleanu, a lect. univ. dr. Mariana Șovea și a prof. gr. I Tamara Sabin, președinta Asociației Seniorilor Bucovineni, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Suceava și Asociația Alianța Franceză din Suceava.

Le Bureau Français recommence son activité hebdomadaire dédiée aux francophones et francophiles, le mercredi, 13 février 2019, à 17h.

Le programme des événements débute avec l’activité ”Le français, c’est facile !”, cours dédié aux petits francophones qui sont accompagnés pendant le temps de l’apprentissage par Mme lector univ.dr. ”Le français, c’est facile !”. Au début les petits récapitulent le lexique acquis (nombres, couleurs, vêtements) puis ils apprennent de nouvelles expressions sur l’hiver.

Nous nous sommes enchantés d’avoir aussi à cette activité le lecteur de français Maxence Caron qui anime la leçon et propose un nouveau jeu à ces enfants.

En 2019 aussi, les événements organisés au Bureau français se réalisent avec le support du Conseil Départemental et du Centre de Réussite Universitaire, et sont coordonnés par le prof. univ. dr. Sanda-Maria Ardeleanu, le lect. univ. dr. Mariana Șovea et le prof. gr. I Tamara Sabin, présidente de l’Association des Séniors de Bucovine, en collaboration avec l’Inspection Scolaire  Départementale et  l’Association  Alliance Française de Suceava.

Miercuri, 19 decembrie, ora 16.00, la Biroul Francez, grupa de copii cu vârste între 6 și 8 ani continuă aventura pe tărâmul limbii franceze însoțiți de dna lector dr. Mariana Șovea de la Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării. La cursul de săptămâna aceasta micii francofoni învață despre sărbătoarea Crăciunului și repetă un bine-cunoscut cântec francez „Vive le vent”. La sfârșitul orei, toți copiii care au frecventat cursul ”Le français, c’est facile!” în acest semestru primesc câte o surpriză dulce și rechizite școlare ca răsplată pentru munca lor. La această activitate este prezent și lectorul de franceză, Maxence Caron, care le vorbește copiilor despre cum se sărbătorește Crăciunul în Franța.

Începând cu ora 17, elevii Școlii Gimnaziale Nr.1 Suceava îndrumați de dna prof. Anca Căldăruș ne introduc în atmosfera sărbătorilor de iarnă prin activitatea ce o desfășoară sub genericul ”Traditions de Noël”.

Mercredi, le 19 décembre, à 17 h, au Bureau Français, le groupe d’enfants de 6 à 8 ans continue l’aventure sur le terrain de la langue française avec Mme le lector dr. Mariana Șovea de la Faculté de Lettres et Sciences de la Communication. Au cours de cette semaine, les petits francophones apprennent sur la fête de Noël et répètent une chanson française très connue, „Vive le vent”. A la fin du cours, tous les élèves qui ont suivi l’activité ”Le français, c’est facile!” reçoivent des friandises et des fournitures scolaires comme recompense pour leur travail. A cette activité, Maxence Caron, le lecteur de français raconte la fête de Noël en France.

A partir de 17 h, les élèves du Collège No.1 de Suceava, coordonnés par Mme le prof. Anca Căldăruș, nous introduisent dans l’atmosphère des fêtes d’hiver par l’activité ”Traditions de Noël”.

Miercuri, 12 decembrie, ora 17.00, la Biroul Francez, micii francofoni continuă învățarea limbii franceze cu dna lector dr. Mariana Șovea de la Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării. Săptămâna aceasta ei aprofundează vocabularul de iarnă, formulează dorințe,  cântă,  desenează și se  joacă  alături de ariciul Léo și de  Maxence Caron, lectorul de franceză.

Începând cu ora 18, elevii Colegiului Național de Informatică  « Spiru Haret », clasa a IV-a C, a III-a C de la Școala Gimnazială Nr. 1, Suceava, elevii Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară, ai Colegiului Tehnic « Al. I. Cuza », ai Colegiului Tehnic « Petru Mușa și ai Colegiului « Vasile Lovinescu » Fălticeni, coordonați de prof.dr. Aura Mihoc,  prof. Anca Căldăruș, prof. Mihaela Rusu, pr. prof. dr. Cristian Mihoc, prof. Mihaela Șerban, prof. Loredana Gașpar, prof. Daniela Sandu,  prof. Fodor Oana organizează un “Târg de Crăciun”  în scop caritabil. Ei oferă invitaților recitaluri de colinde în limba franceză, o expoziție de obiecte confecționate manual, create în spiritul sărbătorilor de iarnă, felicitări, globuri, îngerași în tehnica quilling-ului, ornamente din materiale reciclabile  (hârtie, lemn, material plastic ) precum și produse de patiserie. Activitatea are o importantă componentă socială, adresându-se și copiilor din medii defavorizate și are ca scop facilitarea accesului acestora la activități culturale. “Târgul de Crăciun” va fi cu vânzare, iar obiectele confecționate de elevii celor patru Colegii vor putea fi cumpărate. Banii obținuți din vânzarea acestora vor fi donați în scop caritabil copiilor Centrului de Zi Sf. Vineri, Suceava.

Activitățile fac parte din proiectul Francofonia în comunitate, un proiect realizat de Biroul Francez din Suceava în colaborare cu Centrul de Reușită Universitară (CRU) din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” și sprijinit de Agenția Universitară a Francofoniei (AUF).

Mercredi, le 12 décembre, à 17 h, au Bureau Français, les petits francophones continuent l’apprentissage du français avec Mme lector dr. Mariana Șovea de la Faculté de Lettres et Sciences de la Communication. Cette semaine ils approfondissent le vocabulaire d’hiver, ils expriment des désirs, chantent, dessinent et participent à des activités ludiques avec le hérisson Léo et  Maxence Caron, le lecterur de français.

A partir de 18 h, les élèves du Collège National d’Informatique  « Spiru Haret », les classes de  IV-e C et III-e C du Collège No. 1, Suceava, les élèves du Collège Technique d’Industrie Alimentaire, du Collège Technique « Al. I. Cuza », du Collège Technique « Petru Mușa et du Collège « Vasile Lovinescu » de Fălticeni, coordonnés par le prof.dr. Aura Mihoc, le prof. Anca Căldăruș,  le prof. Mihaela Rusu, le pr. prof. dr. Cristian Mihoc, le prof. Mihaela Șerban, le prof. Loredana Gașpar, le prof. Daniela Sandu,  le prof. Fodor Oana organisent un “Târg de Crăciun”/Marché de Noël au but charitable. Ils offrent aux invités des récitals de noëls en français, une exposition d’objets fait à la main, créés dans l’esprit des fêtes d’hiver, des cartes de voeux, des boules, des anges réalisés selon le technique quilling, des ornements de matériaux recyclables (papier, bois, plastique) et des produits de pâtisserie. L’activité a un véritable impact social en s’adressant aussi aux enfants provenants des milieux défavorisés et a le but de faciliter l’accès de ces enfants à des activités culturelles. Le Marché de Noël sera en vente et les objets réalisés par les élèves de ces quatre Collèges pourront être achetés. L’argent obtenu sera offert au but charitable au Centre de Jour Sf. Vineri de Suceava.

Cette activité fait partie du projet „la Francophonie dans la communauté”, un projet réalisé en collaboration avec le Bureau Français de Suceava, le Centre de Réussite Universitaire (CRU) de l’Université „Ștefan cel Mare” et soutenu par l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF).

Miercuri, 5 decembrie, ora 17.00, la Biroul Francez, micii francofoni continuă învățarea limbii franceze cu dna lector dr. Mariana Șovea de la Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării. Săptămâna aceasta se abordează vocabularul de iarnă, se formulează dorințe, se cântă, se desenează și se realizează activități ludice cu ariciul Léo și  Maxence Caron, lectorul de franceză.

Începând cu ora 18, elevi din trei licee partenere, Colegiul Național Petru Rareș, Colegiul Național Mihai Eminescu, Colegiul de Artă Ciprian Porumbescu și recent afiliatul partener LIVELY INSIGHTS Lively Roma, ne propun activități interculturale și concursuri tematice răsplătite cu diplome, premii dulci și alte surprize. De asemenea, trubadurii Colegiului de Artă  interpretează, la diverse instrumente, cântece tradiționale de iarnă din diverse spații culturale. Prof. dr. Petronela Munteanu, prof. dr. Cristina Hetriuc și prof. Anca Dăscăliuc sunt coordonatoarele acestor activități promotoare ale plurilingvismului și diversității culturale europene, familiarizării elevilor cu elemente de cultură și civilizație europeană.

Activitățile fac parte din proiectul Francofonia în comunitate, un proiect realizat de Biroul Francez din Suceava în colaborare cu Centrul de Reușită Universitară (CRU) din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” și sprijinit de Agenția Universitară a Francofoniei (AUF).

Mercredi, le 5 décembre, à 17 h, au Bureau Français, les petits francophones continuent l’apprentissage du français avec Mme lector dr. Mariana Șovea de la Faculté de Lettres et Sciences de la Communication. Cette semaine ils apprennent le vocabulaire d’hiver, ils expriment des désirs, chantent, dessinent et participent à des activités ludiques avec le hérisson Léo et  Maxence Caron, le lecterur de français.

A partir de 18 h, les élèves de trois lycées partenaires, le Collège National Petru Rareș, le Collège National Mihai Eminescu, le Collège d’Art Ciprian Porumbescu et LIVELY INSIGHTS Lively Roma, leur dernier partenaire, proposent des activités interculturelles  et des concours thématiques recompensés par des diplômes, prix et d’autres surprises. De plus, les troubadours du Lycée d’Art jouent de divers instruments des pièces dédiées à l’hiver appartenant à de plusieurs espaces culturels.

Prof. dr. Petronela Munteanu, prof. dr. Cristina Hetriuc et prof. Anca Dăscăliuc coordonnent ces activités qui encouragent le plurilinguisme et la diversité culturelle européennes, qui habituent les élèves aux éléments de culture et civilisation européennes.

Cette activité fait partie du projet ‚la Francophonie dans la communauté’, un projet réalisé en collaboration avec le Bureau Français de Suceava, le Centre de Réussite Universitaire (CRU) de l’Université „Ștefan cel Mare” et soutenu par l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF).

Miercuri, 21 noiembrie, ora 17.00, la Biroul Francez, grupa de 18 copii cu vârste între 6 și 8 ani continuă aventura pe tărâmul limbii franceze însoțiți de dna lector dr. Mariana Șovea de la Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării. La cursul de săptămâna aceasta micii francofoni învăță părțile corpului uman, cântă și se  joacă  alături de ariciul Léo și de un invitat surpriză venit tocmai din Franța, noul lector de franceză Maxence Caron, absolvent al Universității din Bordeaux, care se va ocupa timp de 7 luni de o parte din activitățile francofone din cadrul universității « Ștefan cel Mare » din Suceava..

Începând cu ora 18.00,  toți iubitorii de film francez fac cunoștință cu Asterix și Obelix, doi locuitori viteji din Galia antică cucerită de romani, eroii renumitelor benzi desenate franceze cu același nume, deveniți apoi și personaje de film. Considerate ca fiind unele dintre cele mai reușite seriale comice franceze destinate copiilor și nu numai, filmele cu Asterix și Obelix constituie un reper cultural al Franței actuale. Pentru început, se propune filmul ”Asterix și vikingii”, dublat în română.

Activitatea face parte din proiectul Francofonia în comunitate, un proiect realizat în colaborare cu Biroul Francez din Suceava, Centrul de Reușită Universitară (CRU) din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” și sprijinit de Agenția Universitară a Francofoniei.

Mercredi, le 21 novembre, 17h, au Bureau Français, le groupe de 18 enfants âgés de 6 à 8 ans continue l’aventure sur le terrain de la langue française accompagnés par Mme lector dr. Mariana Șovea de la Faculté de Lettres et Sciences de la Communication. Au cours de cette semaine les petits francophones apprennent les parties du corps humain, chantent et jouent avec le hérisson Léo et un invité surprise venu de France, le nouveau lecteur de français, Maxence Caron, diplômé de l’Université de Bordeaux, qui va s’occuper pendant 7 mois d’une partie des activités francophones de l’Université « Ștefan cel Mare » de Suceava.

A partir de 18h, tous les amoureux du film français font connaissance avec Astérix et Obélix, deux braves habitants de la Gaule antique conquise par les Romains, les héros de fameuses bandes dessinées françaises ayant le même titre, devenus ensuite des personnages de film. Considérés comme les plus réussis films comiques à série destinés aux enfants et pas seulement, les films avec Astérix et Obélix constituent un repère culturel de la France d’aujourd’hui. Au début, on propose ‚Astérix et les vikings’, doublé en roumain.

Cette activité fait partie du projet ‚la Francophonie dans la communauté’, un projet réalisé en collaboration avec le Bureau Français de Suceava, le Centre de Réussite Universitaire (CRU) de l’Université „Ștefan cel Mare” et soutenu par l’Agence Universitaire de la Francophonie.

Miercuri, 7 noiembrie, ora 17.00, Centrul de Reușită Universitară (CRU) din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava continuă cursul de limbă franceză pentru copii ”Le français, c’est facile!”. Activitatea face parte din proiectul Francofonia în comunitate, un proiect inițiat de CRU Suceava și sprijinit de Agenția Universitară a Francofoniei care își propune să  aducă franceza mai aproape de micii locuitori ai orașului Suceava. Copiii cu vârste cuprinse între 6 și 8 ani continuă aventura pe tărâmul limbii franceze însoțiți de dna lector dr. Mariana Șovea de la Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării: după salutul în limba franceză, culorile și cifrele de la 1 la 10, aceștia descoperă fructele toamnei, cântă și se  joacă împreună cu prietenul lor francez, ariciul Léo.

De la ora 18.00, francofonii și francofilii suceveni participă la conferința ”La saison France-Roumanie” și dialoghează cu trei reprezentanți de marcă ai Francofoniei instituționale : Hélène Roos – directorul Institutului Francez din București, Michel Monsauret – atașat de cooperare educativă și coordonator al Alianțelor Franceze în România și Corina Stănilă, consilier pentru proiecte bilaterale în domeniul educației al Institutului Francez din Romania. Printre subiectele abordate sunt relațiile și proiectele franco-române actuale, dezvoltarea francofoniei instituționale la Suceava, inițierea de noi parteneriate și proiecte francofone în domeniul cultural și economic.

Mercredi, le 7 novembre, à 17 h, le Centre de Réussite Universitaire (CRU) de l’Université „Ștefan cel Mare” de Suceava continue le cours de langue française pour enfants ”Le français, c’est facile!”. L’activité fait partie du projet la Francophonie dans la communauté, un projet initié par le CRU de Suceava et soutenu par l’Agence Universitaire de la Francophonie qui se propose d’apporter le français plus proche de petits habitants de la ville de Suceava. Les enfants de 6 à 8 ans, accompagnés par Mme lecteur dr. Mariana Șovea de la Faculté de Lettres et de Sciences de la Communication, continuent leur aventure sur le pays de la langue française: après avoir appris le salut, les couleurs et les chiffres en français, ceux-ci découvrent les fruits de l’automne, chantent et jouent avec leur ami français, le hérisson Léo.

A partir du 18 h, les francophones et les francophiles de Suceava participent à la conférence ”La saison France-Roumanie” et discutent avec trois représentants de marque de la francophonie institutionnelle: Hélène Roos – directeur de l’Institut Français de Bucarest, Michel Monsauret – attaché de coopération éducative et coordinateur des Alliances Françaises de Roumanie et Corina Stănilă, conseiller pour des projets bilatéraux dans le domaine de l’éducation de l’Institut Français de Roumanie.

Parmi les sujets discutés sont les relations et les projets actuels franco-roumains, le développement de la francophonie institutionnelle à Suceava, l’initiation de nouveaux partenariats et projets francophones dans le domaine culturel et économique.

Miercuri, 24.10.2018, ora 17, la Biroul Francez demarează o serie de activități destinate învățării limbii franceze sub genericul ”Le français, c’est facile!”. O grupă de 15 copii cu vârste cuprinse între 6 și 8 ani pătrund într-un univers nou și fascinant, dezvăluit cu răbdare și măiestrie de dna Mariana Șovea de la Universitatea ”Ștefan cel Mare”.

Imagine, culoare, joc, cântec, comunicare sunt câteva cuvinte cheie care caracterizează relația profesor-elev. Un spațiu generos, organizat specific, este ambientul activității de învățare propuse.

Părinții copiilor, publicul ideal pentru această primă experiență, devin parteneri ai profesorului.

Mercredi, le 24 octobre 2018, à 17 h, au Bureau Français commence une série d’activités d’apprentissage du français sous le titre ”Le français, c’est facile!”. 15 enfants, âgés de 6 à 8 ans pénètrent un nouvel univers fascinant qui est dévoilé avec patience et maîtresse par Mme Mariana Șovea de l’Université ”Ștefan cel Mare”.

Image, couleur, jeu, chanson, dialogue sont quelques mots chés qui caractérisent la relation professeur-élève. Un espace généreux, spécialement organisé, est l’ambiance de l’apprentissage proposé.

Les parents des enfants, le public idéal pour cette première expérience, deviennent partenaires du professeur.

Miercuri, 17 octombrie 2018, ora 18, Biroul Francez este gazdă a activității ”Café littéraire francophonepropusă și animată de Corina Iftimia, profesor al Universității ”Ștefan cel Mare”.

Cafeneaua literară reunește studenți talentați și creativi de la Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării, secția de franceză care își prezintă propriile creații (poezie, proză sau dramaturgie) într-o atmosferă destinsă și caldă, în fața propriilor colegi, dar și a francofililor suceveni. Este prima întâlnire de acest gen din anul universitar care abia a început însă se dorește ca acesta și următoarele să se transforme într-un atelier de creație literară în limba franceză. 

Recitarea poeziei lui Jacques Prévert ‚Peindre un oiseau’ a creat atmosferă, dar și posibilitatea de a analiza modalitatea realizării universului poet unic: ”a picta cu cuvinte”. Poezii din volumul lui Théophile Gautier "Emaux et camées" au oferit exemple elocvente.

Activitatea s-a încheiat cu recitarea unor poezii dedicate toamnei, creații personale ale studenților.

Mercredi, le  17 octobre 2018, à 18 h, le Bureau Français est l’amphitryon de l’activité ‘’Café littéraire francophone’’ proposée par Corina Iftimia, professeur à l’Université ”Ștefan cel Mare”.

Le café littéraire réunit des étudiants pleins de talent et créatifs de la Faculté de Lettres et des Sciences de la Communication, spécialité le français, qui présentent leurs créations (poésie, prose ou théâtre) dans une atmosphère accueillante devant leurs camarades et le public francophile de Suceava. C’est la première rencontre de ce genre de cette année universitaire qui vient de commnencer et qui veut devenir un atelier de création littéraire en français.

La récitation de la poésie de Jacques Prévert ‚Peindre un oiseau’ a crée de l’atmosphère mais aussi la possibilité d’analyser la réalisation d’un univers poétique unique: ‚peindre avec des mots’. Les poésies du volume de Théophile Gautier "Emaux et camées" ont offert des exemples éloquents.

A la fin de l’activité, les étudiants ont récité des créations propres dédiées à l’automne.

Miercuri, 10.10.2018, ora 18, Biroul Francez  este gazda conferinței: ”Milieu multilingue, apprenants plurilingues et enseignement monolangue: quel médium pour l’instruction à Ziguinchor (Sénégal)” susținută de dna Ndjémé Sow, sociolingvist, cadru didactic-cercetător al Universității Assane Seck din Ziguinchor, facultatea UFR Litere, Arte și Științe Umaniste, specialitatea Litere Moderne.

Fiică de scriitoare, cu tată director al Crucii Roșii, Ndjémé Sow a crescut într-un mediu multilingv și francofil, care consideră limba franceză soluția ideală pentru o dezvoltare personală deosebită și o deschidere spre lume.

Invitata prezintă țara sa, Senegal (așezare, limbi vorbite, tradiții, atracții turistice), țară renumită prin ospitalitatea sa deosebită. Sociolingvistul oferă soluții personale de învățare într-un context multilingv și o predare care se face într-o singură limbă.

Mercredi, le 10 octobre 2018, à 18 h, Le Bureau Français est l’amphytrion de la conférence : ”Milieu multilingue, apprenants plurilingues et enseignement monolangue: quel médium pour l’instruction à Ziguinchor (Sénégal)” soutenue par Mme Ndjémé Sow, sociolinguiste, enseignante-chercheure à l’Université Assane Seck de Ziguinchor, UFR Lettres Arts et Sciences Humaines, Département de Lettres Modernes.

Fille d’une écrivaine et d’un père qui a été le directeur de la Croix Rouge de Sénégal, Ndjémé Sow a grandi dans un milieu multilingue et francophile qui a considéré que le français était la solution idéale pour un développement personnel d’exception et une ouverture vers le monde.

L’invitée présente son pays, le Sénégal (position géographique, les langues parlées, les traditions, l’intérêt touristique), pays renommé par son hospitalité. Le sociolinguiste offre des solutions personnelles à un apprentissage dans un contexte multilingue et un enseignement monolangue.

Pagina 2 din 3

Copyright (c) 2013-2018 Consiliul Județean Suceava - Toate drepturile rezervate

Acest site respectă și aplică noua politică de protecție a datelor cu caracter personal și modificările propuse de Regulamentul (UE) 2016/679.
Vezi detalii Ok