Biroul Francez reîncepe activitatea săptămânală dedicată francofonilor și francofililor suceveni, miercuri, 13 februarie 2019, ora 17:00.

Programul evenimentelor debutează cu activitatea ”Le français, c’est facile !”, curs dedicat micilor francofoni care sunt însoțiți pe parcursul învățării de dna lector univ. dr. Mariana Șovea. Aceștia recapitulează lexicul deja învățat (numerele, culorile, obiectele de îmbrăcăminte) și învăță noi expresii legate de anotimpul iarna.

Ne bucurăm și în această perioadă de prezența lectorului de limbă franceză Maxence Caron care  animă activitatea și  propune un joc nou grupei de copii.

Și în acest an, 2019, evenimentele organizate în cadrul Biroului Francez se realizează cu sprijinul Consiliului Județean Suceava și al Centrului de Reușită Universitară, sub coordonarea prof. univ. dr. Sanda-Maria Ardeleanu, a lect. univ. dr. Mariana Șovea și a prof. gr. I Tamara Sabin, președinta Asociației Seniorilor Bucovineni, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Suceava și Asociația Alianța Franceză din Suceava.

Le Bureau Français recommence son activité hebdomadaire dédiée aux francophones et francophiles, le mercredi, 13 février 2019, à 17h.

Le programme des événements débute avec l’activité ”Le français, c’est facile !”, cours dédié aux petits francophones qui sont accompagnés pendant le temps de l’apprentissage par Mme lector univ.dr. ”Le français, c’est facile !”. Au début les petits récapitulent le lexique acquis (nombres, couleurs, vêtements) puis ils apprennent de nouvelles expressions sur l’hiver.

Nous nous sommes enchantés d’avoir aussi à cette activité le lecteur de français Maxence Caron qui anime la leçon et propose un nouveau jeu à ces enfants.

En 2019 aussi, les événements organisés au Bureau français se réalisent avec le support du Conseil Départemental et du Centre de Réussite Universitaire, et sont coordonnés par le prof. univ. dr. Sanda-Maria Ardeleanu, le lect. univ. dr. Mariana Șovea et le prof. gr. I Tamara Sabin, présidente de l’Association des Séniors de Bucovine, en collaboration avec l’Inspection Scolaire  Départementale et  l’Association  Alliance Française de Suceava.

Copyright (c) 2013-2018 Consiliul Județean Suceava - Toate drepturile rezervate

Acest site respectă și aplică noua politică de protecție a datelor cu caracter personal și modificările propuse de Regulamentul (UE) 2016/679.
Vezi detalii Ok