Miercuri, 28.02.2018, la BF este o seară a mărturiilor francofone. Elevii Colegiilor Naționale  M. Eminescu și P. Rareș, coordonați de dnele prof.dr. Hetriuc Cristina și Petronela Munteanu,  prezintă experiența trăită alături de colegii lor din alte țări ca urmare a realizării de proiecte eTwinning și Erasmus+. Dincolo de cercetarea și realizarea temei propuse, elevii au cunoscut colegi din alte țări, au legat prietenii, s-au simțit integrați în această Europă unită.

Dna prof. Tamara Sabin prezintă aspecte de la Adunarea Internațională a organizatorilor internaționali ai concursului Mathématiques sans frontières 2017, competiție care este inițiată de Franța și la care participă anual 39 de țări, iar România este la ediția a XV-a.

Invitații acestei seri sunt cei din echipa de conducere a firmei Capgemini care își prezintă activitatea, răspund elevilor prezenți, elevi din clasa a XI-a,  pledează pentru învățarea limbilor străine, spunând că un salariat care știe doar engleză are un salariu, cel care mai știe o limbă în plus are un salariu mai mare. Este o firmă benefică pentru Suceava care angajează cunoscători de limbi nivel B1-B2 cu cunoștințe IT de bază. O șansă reală pentru persoanele care nu sunt super performante în aceste domenii, dar care pot deveni prin exercițiul relaționării cu nativi din străinătate. Elevii primesc câte un carnețel, un pix, un pliant-prezentare a firmei, un ecuson și un mărțișor.

Mercredi, le 28.02.2018, est une soirée des témoignages francophones. Les élèves des lycées M. Eminescu et P. Rareș, coordonnés par les profs. dr. Hetriuc  Cristina et Petronela Munteanu, présentent  l’expérience vecue  à côté des collègues d’autres pays à la suite des projets  eTwinning et Erasmus+. Au-dela de la recherche et de la réalisation du thème proposé, ils ont connu d’autres réalités, ils ont obtenu de nouveaux copains, ils se sont   sentis  intégrés dans cette Europe unie.

Mme le prof. Tamara Sabin présente des aspects visant l’Asseemblée Internationale des organisateurs internationaux de la compétition Mathématiques sans frontières 2017, concours initié par la France, ayant 39 pays qui y participent, la Roumanie a eu la XV-e édition.

Les invités de la soirée sont les représentants de Capgemini qui parlent de leur activité, répondent aux questions des élèves, élèves de XI-e classe, plaident pour l’apprentissage des langues en disant qu’un employé qui parle l’anglais a un revenu, un autre qui parle l’anglais et une autre langue a un revenu plus grand. C’est une firme bénéfique pour Suceava qui s’adresse aux personnes qui parlent les langues, niveau B1-B2, et qui ont des connaissances moyennes en IT. C’est une chance pour les personnes qui peuvent devenir performantes exerçant les langues en parlant avec des natifs. Les élèves participants ont reçu un carnet, un stylo bille, un dépliant, un pin’s et un breloque de printemps.

Copyright (c) 2013-2018 Consiliul Județean Suceava - Toate drepturile rezervate

Acest site respectă și aplică noua politică de protecție a datelor cu caracter personal și modificările propuse de Regulamentul (UE) 2016/679.
Vezi detalii Ok