Miercuri, 18 decembrie, ora 17.00, la Biroul Francez, dna lector univ. dr. Mariana Șovea de la Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării împreună cu dna lector de franceză Sophie Bordas ajută grupa de copii să recapituleze temele parcurse, să fixeze cunoștințele achiziționate prin cântec, joc, desen, materiale video special selectate și dialog.

Începând cu ora 18.00, elevii francofoni și francofili din două licee sucevene partenere, Colegiul Național ”Mihai Eminescu”, Colegiul de Artă ”Ciprian Porumbescu”, continuă seria de activități propuse în cadrul parteneriatului școlar inițiat sub egida Inspectoratului Școlar Suceava și gazda evenimentului, Biroul francez.

Similar edițiilor precedente, elevii vor delecta publicul cu legende, mituri, superstiții specifice spațiului francofon, cu o expoziție de felicitări pictate și caligrafiate inedit, cu scenete amuzante. Micii trubaduri francofoni contemporani interpretează, la diverse instrumente, colinde și cântece specifice. Un concurs tematic, care va fi recompensat cu diplome, premii dulci și surprize, este revelația ”după-amiezii francophone”.

Coordonatoarele activității vor fi profesoarele de limba franceză, prof. dr. Petronela Munteanu și prof. dr. Cristina Hetriuc, care își propun să promoveze plurilingvismul și diversitatea culturală, familiarizarea elevilor/publicului cu elemente de cultură și civilizație francofonă.

Le mercredi 18 décembre, à 17 heures au Bureau français, Mme le lector univ. dr. Mariana Șovea, de la Faculté des lettres et Sciences de la Communication, en collaboration avec Mme le lecteur de français Sophie Bordas, aide le groupe d'enfants à récapituler les sujets abordés, à fixer les connaissances acquises à travers la chanson, le jeu, le dessin, les vidéos spécialement sélectionnés et le dialogue.

A partir de 18h, les élèves francophones et francophiles de deux lycées partenaires, le Collège National ”Mihai Eminescu”, le Collège d’Art ”Ciprian Porumbescu”, continuent la série d'activités proposées dans le cadre du partenariat scolaire initié sous l'égide de l'Inspection Scolaire de Suceava et de l’hôte de l’événement, le Bureau Français. Pareil à des éditions précédentes, les élèves ravissent le public de légendes, mythes, superstitions propres à l'espace francophone, avec une exposition de cartes de vœux uniques, peintes et calligraphiées, avec des saynètes amusantes. Les petits ‘troubadours francophones contemporains’ jouent à divers instruments des noёls et des chants spécifiques. Un concours thématique, récompensé par des diplômes, des prix doux et des surprises, est la révélation des "après-midi francophones". Les coordinateurs de l'activité sont les professeurs de français, le prof. dr. Petronela Munteanu et le prof. dr. Cristina Hetriuc, qui visent à promouvoir le plurilinguisme et la diversité culturelle, afin de familiariser les élèves / le public avec des éléments de la culture et de la civilisation francophones.

Miercuri, 11 decembrie, ora 17.00, Biroul Francez și Centrul de Reușită Universitară (CRU) din cadrul Universității „Ștefan cel Mare din Suceava” continuă cursul de limbă franceză ”Le français, c’est facile!”. Copiii cu vârste cuprinse între 7 și 10 ani se aventurează pe tărâmul limbii franceze însoțiți de dna lector univ. dr. Mariana Șovea de la Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării și de dna lector de franceză Sophie Bordas; după lexicul destinat anotimpurilor, aceștia descoperă lexicul asociat sărbătorii Crăciunului, învață un cântec nou, de iarnă, și se joacă împreună cu prietenul lor francez, ariciul Léo.

De la ora 18.00, francofonii și francofilii suceveni sunt invitați să participe la activitatea Marché de Noël. În cadrul parteneriatului şcolar iniţiat sub egida Inspectoratului Școlar Suceava, reprezentat de inspectorul de limbi moderne, prof. dr. Constantin Tiron, elevii Școlii Gimnaziale Nr. 1 Suceava precum și elevii din patru licee partenere, Colegiul Național de Informatică  „Spiru Haret”, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară, Colegiul Tehnic « Al. I. Cuza » și Colegiul Tehnic „Petru Mușat”, coordonați de prof. dr. Aura Mihoc, prof. dr. Iuliana Domunco, pr. prof. dr. Cristian Mihoc, prof. gr.I Loredana Gașpar, prof. gr.I Mihaela Șerban, prof.gr.I Daniela Sandu și prof. gr.I Stănescu Elena, organizează un “Târg de Crăciun” în scop caritabil. Ei oferă invitaților recitaluri de colinde în limba franceză, o expoziție de obiecte confecționate manual, create în spiritul sărbătorilor de iarnă, felicitări, globuri, îngerași, ornamente din materiale reciclabile, care se pot cumpăra, precum și produse de patiserie. Banii obținuți din vânzarea acestora vor fi donați copiilor Centrului de Zi ”Sfânta Vineri”, Suceava.

 La activitățile menționate vor participa oaspeți francezi de la Academia din Reims și Institutul francez din București, aflați într-o vizita de trei zile în municipiul și județul Suceava: domnii Philippot și Castel, director și respectiv director adjunct al Institutului Național Superior al profesoratului și educației din Reims, doamnele Michele Madiot și Caroline Eudier, responsabila Deoartamentului de limbi , respectiv inspector de franceză, precum și domnul Michel Monsauret, atașat pe probleme educative la Ambasada Franței, responsabilul Alianțelor franceze din Romania.

Le mercredi 11 décembre, à 17 heures, le Bureau Français et le Centre de Réussite Universitaire (CRU) de l'Université "Stefan cel Mare” de Suceava poursuivent le cours de français "Le français, c'est facile!". Des enfants âgés de 7 à 10 ans s'aventurent sur la terre de la langue française, accompagnés de Mme le lector univ. dr. Mariana Șovea de la Faculté des Lettres et des Sciences de la Communication et de Mme le lecteur de français Sophie Bordas; après le lexique visqnt les saisons, ils découvrent le lexique associé aux vacances de Noël, apprennent une nouvelle chanson d'hiver et jouent avec leur ami français, le hérisson Léo.

Dès 18h, les habitants de Suceava, francophones et francophiles, sont invités à participer à l'activité ”Marché de Noël”. Dans le cadre du partenariat scolaire initié sous l'égide de l'Inspection Scolaire de Suceava, représentée par l'inspecteur des langues vivantes, le prof. dr. Constantin Tiron, les élèves de l'École No. 1 de Suceava ainsi que des élèves de quatre lycées partenaires, le Collège National d'Informatique "Spiru Haret", le Collège Technique de l'Industrie Alimentaire, le Collège Technique «Al. I. Cuza » et le Collège technique" Petru Mușat ", coordonnés par le prof. dr. Aura Mihoc, le prof. dr. Iuliana Domunco, pr. le prof. dr. Cristian Mihoc, le prof. dr. Loredana Gașpar, le prof. gr.I Mihaela Șerban, le prof. gr.I Daniela Sandu et le prof. gr.I Stănescu Elena, organisent une "Foire de Noël" pour la charité. Ils proposent aux invités des récitals de chants français, une exposition d'objets faits à la main, créés dans l'esprit des vacances d'hiver, des cartes de voeux, des ballons, des anges, des ornements de matériaux recyclables, qui peuvent être achetés, ainsi que des confiseries. L'argent obtenu de leur vente sera offert aux enfants du Centre de Jour "Saint Vendredi" de Suceava.
Des invités français de l'Académie de Reims et de l'Institut français de Bucarest participeront à ces activités; ils sont en visite pour trois jours dans le municipe et le d2pqrteșent de Suceava: M. Philippot et M. Castel, directeur et respectivement directeur adjoint de l'Institut national supérieur d'enseignement et d'éducation de Reims, Mme Michele Madiot et Mme Caroline Eudier, respectivement responsables du département des langues, inspecteur de français, ainsi que M. Michel Monsauret, attaché pour les questions pédagogiques à l'Ambassade de France, responsable de l'Alliance française en Roumanie.

Miercuri, 4 decembrie, ora 17.00, Biroul Francez și Centrul de Reușită Universitară (CRU) din cadrul Universității „Ștefan cel Mare din Suceava” susțin cursul de limbă franceză ”Le français, c’est facile!”. Copiii continuă aventura pe tărâmul limbii franceze însoțiți de dna lector univ. dr. Mariana Șovea de la Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării și de dna prof. Sophie Bordas, lector de franceză; tema abordată va viza anotimpurile. Cântecul, jocul, desenul, Léo și jucăriile preferate sunt prezente și în această săptămână.

Începând cu ora 18, elevii Colegiului Național ”M. Eminescu” din Suceava și Liceului Tehnologic ”M. Eminescu” din Dumbrăveni îndrumați de doamnele profesoare Melisch Irina și Duceac Adriana ne propun să-l celebrăm împreună pe Sfântul Nicolae prin cântec, dans și artă. Activitatea se intitulează ”Saint Nicolas autour de l’Europe” și are în program curiozități tematice, cântece din mai multe țări europene, o paradă a personajelor mascate (Elveția), dar și o expoziție de desene și un atelier origami.

Le mercredi 4 décembre à 17 heures, le Bureau Français et le Centre de Réussite Univeritaire (CRU) de l'Université ”Ștefan cel Mare” de Suceava poursuivent le cours de français "Le français, c'est facile!". Les enfants continuent l'aventure dans le royaume du français, accompagnés de Mme le lector univ. dr. Mariana Șovea de la Faculté des Lettres et des Sciences de la Communication et de Mme le prof. Sophie Bordas, levtrice de français; le thème abordé concerne les saisons. Chant, jeu, dessin, Léo et jouets préférés seront présents cette semaine aussi.

À partir de 18 heures, les étudiants du Collège National ”M. Eminescu ”de Suceava et du Lycée Technologique ”M. Eminescu” de Dumbrăveni, guidés par les professeurs Melisch Irina et Duceac Adriana, nous proposent de célébrer Saint-Nicolas par le chant, la danse et l'art. L'activité s'intitule "Saint Nicolas autour de l'Europe" et offre des curiosités thématiques, des chansons de plusieurs pays européens, un défilé de personnages déguisés (Suisse), mais également une exposition de dessins et un atelier d'origami.

Miercuri, 27 noiembrie, ora 17.00, la Biroul Francez, are loc cursul ”Le français, c’est facile !”. Dna lector univ. dr. Mariana Șovea și dra prof. Sophie Bordas abordează o tematică nouă: clasa, obiectele clasei. Nu vor lipsi cântecul, jocul, desenul sau Leo și prietenii săi.

Începând cu ora 18.00,  Liceele Tehnologice “Iorgu Vârnav Liteanu”, Liteni și “Mihai Eminescu”, Dumbrăveni propun activitatea «Fêtons 110 ans de la naissance d’Eugène Ionesco!», coordonată de prof. Briana Belciug și de prof. Alexandra Sîrghi.

Aceasta vine în ajutorul elevilor, a publicului pentru a le face cunoscută personalitatea marelui dramaturg român de expresie franceză, Eugen Ionescu. Ei fac cunoștință cu valorile culturale promovate de autor, valori câștigate din cele două spații care au dus la formarea personalității, cât și a scriitorului Eugen Ionescu și care au funcționat ca o punte între cele două culturi: franceză și română. Această activitate oferă totodată o deschidere spre cultura românească, dar și spre cea franceză, conștientizând relațiile culturale, sociale, economice dintre Franța și România de-a lungul timpului.

Din program menţionăm prezentări bilingve ale autorului român de expresie franceză, dramatizări, expoziţie de carte, precum şi un atelier de traduceri. Afișul activității este realizat de Călin Acroitoriţei.

Mercredi, le 27 novembre à 17 heures, a lieu au Bureau Français le cours "Le français, c'est facile!". Mme le lector univ. dr. Mariana Șovea et melle le prof. Sophie Bordas abordent un nouveau sujet: la classe, les objets de la classe. La chanson, le jeu, le dessin ou Léo et ses amis ne manqueront pas.

À partir de 18 heures, les Lycées Technologiques "Iorgu Vârnav Liteanu", Liteni et "Mihai Eminescu", Dumbrăveni proposent l'activité "Fêtons 110 ans depuis la naissance d'Eugène Ionesco!", coordonnée par les professeurs Briana Belciug et Alexandra Sîrghi.

Cela vient en aide aux étudiants, au public pour leur faire connaître la personnalité du grand dramaturge roumain d'expression française, Eugen Ionescu. Ils connaissent ainsi les valeurs culturelles promues par l'auteur, les valeurs acquises dans les deux espaces qui ont conduit à la formation de la personnalité et de l'écrivain Eugen Ionescu, et qui fonctionnèrent comme un pont entre les deux cultures: française et roumaine. Cette activité offre également une ouverture à la culture roumaine, mais aussi à la culture française, en sensibilisant les relations culturelles, sociales et économiques entre la France et la Roumanie au fil du temps.

Au programme, nous mentionnons les présentations bilingues de l’auteur roumain d’expression française, des dramatisations, l’exposition de livres, l’atelier de traduction. L’affiche de l’activité est réalisée par Călin Acroitoriței.

Miercuri, 20 noiembrie, ora 17.00, la Biroul Francez, grupa de copii cu vârste între 9 și 11 ani continuă aventura pe tărâmul limbii franceze însoțiți de dna lector dr. Mariana Șovea de la Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării. La cursul ”Le français, c’est facile !” de săptămâna aceasta micii francofoni  fixează cunoștințele predate și  pătrund în lumea animalelor preferate, cântă și se joacă  alături de ariciul Léo și de prietenii săi.

La această activitate este prezentă și lectorița de franceză, dra prof. Sophie Bordas, care se  implică în realizarea activităților francofone din cadrul Universității « Ștefan cel Mare » din Suceava și a Biroului Francez.

Începând cu ora 18.00,  toți iubitorii de film francez fac cunoștință cu doi buni prieteni, Sébastien și Belle, admiră peisaje minunate și simt emoția/compasiunea față de destinul unui copil inteligent și iubitor de animale.

Filmul ”Belle et Sébastien”, 2013, dublat în limba română, este ecranizarea romanului lui Cécile Aubry.  

Activitățile fac parte din proiectul Francofonia în comunitate, un proiect realizat de Biroul Francez din Suceava în colaborare cu Centrul de Reușită Universitară (CRU) din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” și sprijinit de Agenția Universitară a Francofoniei.

Le mercredi, 20 novembre à 17 heures au Bureau français, le groupe d'enfants âgés de 9 à 11 ans poursuit l'aventure au pays de la langue française, accompagné de Mme Mariana Șovea, conférencière à la Faculté des Lettres et des Sciences de la Communication. Au cours "Le français, c'est facile!" de cette semaine, les petits francophones font le point sur les connaissances acquises et se lancent dans l'univers des animaux préférés, chantent et jouent avec le hérisson Léo et ses amis.

Melle Sophie Bordas, conférencière française, participe/s’implique aux activités francophones de l'Université "Stefan cel Mare" de Suceava et du Bureau français.

À partir de 18 heures, tous les cinéphiles français rencontrent deux bons amis, Sébastien et Belle, peuvent admirer de magnifiques paysages et ressentir l'émotion / la compassion suscitées par le destin d'un enfant intelligent et amoureux d'animaux.

Le film "Belle et Sébastien", 2013, doublé en roumain, est la projection du roman de Cécile Aubry.

Les activités font partie du projet la Francophonie dans la communauté, un projet mené par le Bureau Français de Suceava en collaboration avec le Centre de Réussite Universitaire (CRU) de l’Université "Stefan cel Mare" et soutenu par l’Agence Universitaire de la Francophonie.

Miercuri, 13.11.2019, ora 17, Biroul Francez și Centrul de Reușită Universitară (CRU), al Universității ”Ștefan cel Mare” din Suceava continuă activitățile destinate învățării limbii franceze sub genericul ”Le français, c’est facile!”. Grupa de copii, îndrumată de dna lector univ. dr. Mariana Șovea de la Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava și de dra Sophie Bordas, lector de limba franceză,  recapitulează noțiunile învățate,  descrie membrii familiei și  prezentă animalul preferat. Imaginea, culoarea, jocul și cântecul sunt prezente ; un spațiu generos și metode moderne de fixare/achiziție ale lexicului nou  facilitează/motivează învățarea.

Începând cu ora 18, activitatea intitulată ”Compréhension, tolérance et amitié”, este materializarea parteneriatului între Școala Gimnazială Nr.1 din Suceava și Şcoala Gimnazială „Acad. H. Mihăescu” Udeşti, Suceava. Elevii implicați, coordonați de doamnele profesoarede limba franceză Daniela SanduOana Trifan şi Aura Mihoc, recită poezii, cântă, dansează, interpretează mici scenete și amenajează o expoziție cu creații plastice pe această temă. Limba franceză și prietenia fiind coordonatele de bază ale activității, mesajele lor de înțelegere, toleranță și prietenie au ecou și contribuie la încurajarea publicului și elevilor de a se exprima și comunica în limba franceză, de a socializa cu cei care împărtășesc aceleași valori, de a lega prietenii și de a descoperi împreună diversitatea spațiului francofon.

Mercredi, le 13.11.2019, à 17h00, le Bureau Français et le Centre de Réussite Universitaire (CRU) de l'Université "Stefan cel Mare" de Suceava continuent les activités d’apprentissage du français sous le titre "Le français, c'est facile!". Le groupe d'enfants, dirigé par Mme lector univ. dr. Mariana Șovea de l'Université "Stefan cel Mare" de Suceava et par Melle Sophie Bordas, lectrice de langue française, récapitule les concepts appris, décrit les membres de la famille et présente l'animal préféré. L'image, la couleur, le jeu et la chanson sont présents; un espace généreux et des méthodes modernes d’acquisition du nouveau lexique facilitent / motivent l'apprentissage.

 À partir de 18 heures, l’activité intitulée "Compréhension, tolérance et amitié" est la concrétisation du partenariat entre le Collège No. 1 de Suceava et le Collège "Acad. H. Mihăescu” d’Udeşti, Suceava. Les étudiants impliqués, coordonnés par les professeurs de français Daniela Sandu, Oana Trifan et Aura Mihoc, récitent des poèmes, chantent, dansent, réalisent de petits croquis et organisent une exposition avec des créations plastiques sur ce sujet. La langue française et l’amitié étant les coordonnées de base de l’activité, leurs messages de compréhension, de tolérance et d’amitié font écho et contribuent à encourager le public et les étudiants à s’exprimer et à communiquer en français, à socialiser avec ceux qui partagent les mêmes valeurs, à se lier d’amitié et à découvrir ensemble la diversité de l'espace francophone.

Miercuri, 6.11.2019, ora 17, Biroul Francez și Centrul de Reușită Universitară (CRU), al Universității ”Ștefan cel Mare” din Suceava continuă activitățile destinate învățării limbii franceze sub genericul ”Le français, c’est facile!”. Grupa de copii, îndrumată de dna lector univ. dr. Mariana Șovea de la Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava și de dra Sophie Bordas, lector de limba franceză, pătrunde în universul animalelor. Imaginea, culoarea, jocul și cântecul sunt prezente din nou. Un spațiu generos, care se poate organiza după nevoie, este ambientul adecvat activităților de învățare propuse la care  se adaugă metode moderne de achiziție ale lexicului nou.

Începând cum ora 18, sucevenii sunt invitați la vals de către dna prof. Iulia Buraciuc și membrii Cvartetului Royal,  Ciprian Constandache, Angelica Banea, Letiția Costache, Andreea Petruneac. Repertoriul lor este generos: Vals-Johannes Brams, Frumoasa adormită-Piotr Ilici Ceaikovscki, Edelweiss-din filmul Sound of The Music, Valsul nr.2-Dimitri Șostakovici, Vocile primăverii-Johannes Strauss, A Thousand Years-din filmul Twilight (Christina Perry), Valsul florilor- Piotr Ilici Ceaikovscki.

”După-amiezile francofone” vă oferă posibilitatea întâlnirii cu muzica de calitate, cu talentul, pasiunea si dăruirea acestui grup de profesioniști admirați și apreciați de comunitate!

Le mercredi 6.11.2019, à 17h00, le Bureau Français et le Centre de Réussite Universitaire (CRU) de l'Université "Stefan cel Mare" de Suceava poursuivent les activités visant à apprendre le français sous le titre "Le français, c'est facile!". Le groupe d'enfants, dirigé par Mme le lector univ. dr. Mariana Șovea de l'Université "Stefan cel Mare" de Suceava et par Mme Sophie Bordas, lectrice de langue française, entre dans l'univers animal. L'image, la couleur, le jeu et la chanson sont à nouveau présents. Un espace généreux, qui peut être organisé selon les besoins, est l’environnement adapté aux activités d’apprentissage proposées, auxquelles s’ajoutent les méthodes modernes d’acquis du nouveau lexique.

À partir de 18 heures, les habitants de Suceava sont invités à la valse par le professeur Iulia Buraciuc et les membres du Cvartet royal, Ciprian Constandache, Angelica Banea, Letiția Costache et Andreea Petruneac. Leur répertoire est généreux: Valse-Johannes Brams, La Belle au bois dormant - Piotr Ilici Ceaikovscki, Edelweiss - du film Son de la musique, Valse n ° 2 - Dimitri ostakovici, Les voix du printemps - Johannes Strauss, Mille ans - du film Twilight (Christina Perry) ), Vallée des fleurs - Piotr Ilici Ceaikovscki.

 Les "Après-midi francophones" vous permettent de rencontrer une musique de qualité, le talent, la passion et le dévouement de ce groupe de professionnels admiré et apprécié par la communauté!

Miercuri, 30 octombrie, ora 17.00, Biroul Francez și Centrul de Reușită Universitară (CRU) din cadrul Universității „Ștefan cel Mare din Suceava” continuă cursul de limbă franceză ”Le français, c’est facile!”. Copiii cu vârste cuprinse între 7 și 10 ani își vor continua aventura pe tărâmul limbii franceze însoțiți de dna lector univ. dr. Mariana Șovea de la Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării și de dna lector de franceză Sophie Bordas; după salutul în limba franceză, cifrele de la 1 la 10, noțiuni despre familie, aceștia descoperă fructele toamnei. Cântecul, și  jocul cu prietenul lor francez, ariciul Leo, completează noțiunile nou achiziționate.

De la ora 18.00, francofonii și francofilii suceveni sunt invitați să participe la activitatea Fêtons ensemble la Jounée Européenne des langues!. Aceasta, coordonată de doamnele profesoare Pelin Cosmina și Caliniuc Adriana (Școala Gimnazială ”Miron Costin”) își propune să-i apropie pe elevi de studiul limbilor străine. Prin intermediul jocurilor, poeziilor și cântecelor, se  vor descoperi informații interesante despre culturile și civilizațiile europene.

Le mercredi 30 octobre à 17 heures, le Bureau Français et le Centre de Réussite Universitaire (CRU) de l'Université ”Ștefan cel Mare" de Suceava continuent le cours de français "Le français, c'est facile!". Les enfants âgés de 7 à 10 ans poursuivent leur aventure dans le royaume du français, accompagnés par Mme le lector univ. dr. Mariana Șovea de la Faculté des Lettres et des Sciences de la Communication et par Mme Sophie Bordas, le lecteur de français; après le salut en français, les chiffres de 1 à 10, des notions visant la famille, ils découvrent les fruits de l’automne. La chanson et le jeu avec leur ami français, le hérisson Léo, complètent les concepts récemment acquis.

À partir de 18h, les habitants de Suceava francophones et francophiles sont invités à participer à l'activité Fêtons la Journée Européenne des langues!. Elle est coordonnée par les professeurs Pelin Cosmina et Caliniuc Adriana (Collège "Miron Costin") et a comme objectif de rapprocher les élèves de l’étude des langues. À travers des jeux, des poèmes et des chansons, on  découvre des informations intéressantes sur les cultures et les civilisations européennes.

Miercuri, 23.10.2019, ora 17, Biroul Francez și Centrul de Reușită Universitară (CRU) al Universității ”Ștefan cel Mare” din Suceava continuă activitățile destinate învățării limbii franceze sub genericul ”Le français, c’est facile!”. Grupa de copii, îndrumați de dna conf. univ. dr. Olga Gancevici de la Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava și de Sophie Bordas, noul lector de limba franceză pentru anul universitar 2019-2020, descoperă lexicul familiei cu ajutorul unor activități variate și interesante. Imagine, culoare, joc, cântec, comunicare sunt câteva cuvinte-cheie care caracterizează relația profesor-elev într-un spațiu generos, modificabil după nevoie.

Începând cu ora 18.00, iubitorii de film francez vizionează Les petits mouchoirs, o comedie dramatică din 2010.

Max, un bogat proprietar al unui restaurant-hotel, și soția sa Vero își invită în fiecare an prietenii la casa lor din Cap Ferret pentru a sărbători ziua de naștere a lui Antoine și începutul sărbătorilor. Însă anul acesta, înainte de a pleca din Paris, Ludo este victima unui accident rutier grav și se află între viață și moarte, în urma unei seri de beție. În ciuda acestui eveniment, grupul de prieteni decide să plece în vacanță. Relațiile, convingerile și sentimentul lor de vinovăție vor fi puternic testate.

Sucevenii doritori să asiste la o astfel de activitate sunt invitați la Biroul Francez.

Le mercredi 23.10.2019, à 17h00, le Bureau Français et le Centre de Réussite Universitaire (CRU) de l'Université "Stefan cel Mare" de Suceava poursuivent les activités visant  l'apprentissage de la langue française sous le titre "Le français, c'est facile!". Le groupe d'enfants, guidé par Mme conf univ. dr. Olga Gancevici de l'Université "Stefan cel Mare" de Suceava et Mme Sophie Bordas, la nouvelle chargée de cours de langue française dans l'année universitaire 2019-2020, découvre le lexique de la famille avec des activités variées et intéressantes. Image, couleur, jeu, chanson, communication sont quelques mots-clés qui caractérisent la relation enseignant-élève dans un espace généreux, modifiable à la demande.

À partir de 18h, les cinéphiles français regardent Les Petit Mouchoirs, une comédie dramatique de 2010.

Max, riche propriétaire d'un hôtel-restaurant, et sa femme Véro invitent chaque année leurs amis dans leur maison au Cap Ferret pour célébrer l’anniversaire d'Antoine et le début des vacances. Mais cette année, avant qu'ils ne partent de Paris, Ludo est victime d'un grave accident de la route et se trouve entre la vie et la mort, suite à une soirée arrosée. Malgré cet événement, le groupe d'amis décide de partir en vacances. Leurs relations, leurs convictions et leur sens de la culpabilité vont être rudement mis à l’épreuve.

Les gens de Suceava qui désirent voir le film sont invités au Bureau Français.

Miercuri, 9.10.2019, ora 17, Biroul Francez și Centrul de Reușită Universitară (CRU), al Universității ”Ștefan cel Mare” din Suceava reîncep activitățile destinate învățării limbii franceze sub genericul ”Le français, c’est facile!”. O grupă de copii cu vârste cuprinse între 7 și 13 ani pătrund într-un univers nou și fascinant, îndrumați de dna lector univ. dr. Mariana Șovea de la Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava și de Sophie Bordas, noul lector de limba franceză pentru anul universitar 2019-2020. Imagine, culoare, joc, cântec, comunicare sunt câteva dintre cuvintele cheie care caracterizează relația profesor-elev. Un spațiu generos,  organizat după nevoie, este ambientul adecvat activităților de învățare propuse la care  se adaugă metode moderne de învățare a limbii franceze pentru copii și adolescenți.

Începând cu ora 18.00, iubitorii de film francez pot viziona comedia din 2003 Tais-toi!, scrisă și regizată de Francis Veber cu Gérard Depardieu, Jean Reno și Richard Berry. Este o comedie cu o acțiune minunată în care comicul de situație și cel al limbajului își dau mâna. Actori de marcă ai ecranului francez aduc un plus de interpretare scriptului filmului.

Sucevenii doritori să asiste la o astfel de activitate sunt invitați la Biroul Francez.

Menționăm că Biroul Francez și Centrul de Reușită Universitară sunt parteneri în realizarea proiectului destinat comunității locale ”Francofonia în comunitate”, proiect unic în România, care se desfășoară începând cu anul 2017 cu sprijinul Agenției Universitare a Francofoniei.

Le mercredi 9.10.2019, à 17h00, le Bureau Français et le Centre de Réussite Universitaire (CRU) de l'Université "Stefan cel Mare" de Suceava reprennent les activités d'apprentissage de la langue française sous le titre "Le français, c'est facile!". Un groupe d'enfants âgés de 7 à 13 ans entre dans un nouvel univers fascinant, guidé par madame le lector univ. dr. Mariana Șovea de l'Université "Stefan cel Mare" de Suceava et Sophie Bordas, nouvelle chargée de cours de langue française pour l'année universitaire 2019-2020. Image, couleur, jeu, chanson, communication sont quelques-uns des mots-clés qui caractérisent la relation enseignant-élève. Un espace généreux, organisé selon les besoins, est l’environnement adapté aux activités d’apprentissage proposées auquel s’ajoutent les méthodes modernes d’apprentissage du français pour les enfants et les adolescents.

À partir de 18 heures, les cinéphiles français regardent la comédie Tais-toi! de 2003, écrite et réalisée par Francis Veber avec Gérard Depardieu, Jean Reno et Richard Berry. C'est une comédie avec une action merveilleuse dans laquelle le comique de la situation et celui de la langue se serrent la main. Les acteurs de marque de l'écran français apportent une interprétation supplémentaire au scénario du film.

Pagina 1 din 4

Copyright © Consiliul Județean Suceava - Toate drepturile rezervate

Acest site respectă și aplică noua politică de protecție a datelor cu caracter personal și modificările propuse de Regulamentul (UE) 2016/679.