Miercuri, 17.04.2019, ora 17, Biroul Francez găzduiește un spectacol dedicat francofonilor suceveni sub genericul ”Culture et communication : partageons nos richesses !”.

Programul pregătit de elevii Școlii Gimnaziale Zvoriştea, Școlii Gimnaziale Șerbănești-Zvoriștea, Școlii Gimnaziale „Miron Costin”, Școlii Gimnaziale „Dimitrie Păcurariu”- Șcheia, Școlii Gimnaziale Vereşti, Colegiului Economic „Dimitrie Cantemir”, îmbină armonios muzica, dansul, poezia şi teatrul. Activitatea are ca scop încurajarea elevilor de a se exprima şi de a comunica în limba franceză, de a socializa cu alţi elevi care împărtăşesc aceleaşi valori, de a lega prietenii şi de a descoperi împreună diversitatea spațiului francofon.

Le mercredi, 17 avril 2019, à 17 heures, le Bureau Français est l’amphytrion d’un spectacle dédié aux francophones de Suceava sous le titre "Culture et communication: partageons nos richesses!".

Le programme préparé par les élèves des Collèges de Zvoriștea, de Şerbăneşti-Zvoriştea, de  ”Miron Costin”, de ”Dimitrie Păcurariu”, de Vereşti, du Collège Economique ”Dimitrie Cantemir” réunit harmonieusement musique, danse, poésie et théâtre. L'activité vise à encourager les étudiants à s'exprimer et à communiquer en français, à socialiser avec d'autres étudiants qui partagent les mêmes valeurs, à se lier d’amitié et à découvrir ensemble la diversité de l'espace francophone.

Biroul francez vă invită la o altă după-amiază dedicată francofonilor și francofililor. Miercuri, 10 aprilie 2019, ora 17, are loc cursul de limbă franceză ”Le français, c’est facile!” destinat copiilor care doresc să se inițieze în tainele limbii franceze. Săptămâna aceasta, lector univ. dr. Mariana Șovea și lectorul de franceză Maxence Caron își propun să facă o incursiune în lumea animalelor domestice. Copiii sunt invitați să cânte, să deseneze, să se joace și în același timp să învețe noile noțiuni de limbă franceză împreună cu ariciul Léo și prietenii lui.

Începând cu ora 18, prof. dr. Loredana Mititiuc și prof. Melania Băbăscu împreună cu elevii lor de la Liceul cu Program Sportiv și Colegiul Economic ”D. Cantemir” propun publicului sucevean activitatea ”L’Adolescent français. Dansul, muzica, poezia își dau mâna și în această săptămână pentru a exprima plăcerea de a se exprima în limba franceză și de a promova francofonia proprie. Prezentările "Les stéréotypes de l'adolescent français" și "La journée de l'Europe" vor fi completate cu momente de dans (pe tema Le mépris de Georges Delerue / Di-gue ding ding de Michel Legrand), cu recitări din creații personale, dar și din Guillaume Apollinaire sau Arthur Rimbaud, cu cântece (Françoise Hardy - Comment te dire adieu?/ Françoise Gall - Laissez tomber les filles), cu o scenetă  (”Le bérêt” de Fernand Raynaud), dar și cu un număr de dans acrobatic.

Intrarea este liberă.

Le Bureau Français vous invite à participer à un autre après-midi destiné aux francophiles et francophones. Mercredi, 10 avril 2019, à 17h, a lieu le cours de français ”Le français, c’est facile!” dédié aux enfants désireux de pénétrer les mystères de la langue française. Cette semaine, le lector univ. dr. Mariana Șovea et le  lecteur de français Maxence Caron proposent faire une incursion dans le monde des animaux domestiques. Les petits sont invités à chanter, dessiner, jouer et puis à apprendre les nouveaux mots en français avec Léo et ses amis.

A partir de 18h, le prof. dr. Loredana Mititiuc, le prof. Melania Băbăscu et leurs élèves du Lycée au Programme Sportif et du Collège Economique ”D. Cantemir” proposent au public de Suceava l’activité ”L’Adolescent français. La danse, la musique, la poésie se donnent la main cette semaine aussi pour célébrer le plaisir de s’exprimer en français et de promouvoir sa propre francophonie.

Les présentations "Les stéréotypes de l'adolescent français" et "La journée de l'Europe" seront complétées avec des moments de danse, (sur le thème du Mépris de Georges Delerue / Di-gue ding ding de Michel Legrand), des récitations de compositions propres ou de Guillaume Apollinaire/Arthur Rimbaud, des chansons (Françoise Hardy - Comment te dire adieu?/ Françoise Gall - Laissez tomber les filles), d’une saynète (”Le bérêt” de Fernand Raynaud) et d’une danse acrobatique aussi.

L’entrée est libre.

Biroul francez vă invită la o altă după-amiază dedicată francofonilor și francofililor. Miercuri, 3 aprilie 2019, ora 17, are loc cursul de limbă franceză ”Le français, c’est facile!” destinat copiilor care doresc să se inițieze în tainele limbii franceze. Săptămâna aceasta, lector univ. dr. Mariana Șovea și lectorul de franceză Maxence Caron propun recapitularea noțiunilor învățate la întâlnirile precedente și o discuție despre zilele săptămânii. Copiii sunt invitați să cânte, să deseneze, să se joace și în același timp să învețe noile noțiuni de limbă franceză împreună cu ariciul Léo și prietenii lui.

Începând cu ora 18, prof. dr. Petronela Munteanu, prof. dr. Cristina Hetriuc și prof. Cristina Cojocaru împreună cu elevii lor propun publicului sucevean activitatea Célébrons la francophonie ensemble !”. Dansul, muzica, poezia își dau mâna pentru a celebra plăcerea de a se exprima în limba franceză și de a promova francofonia proprie.

Activitatea este realizată de elevii din patru licee partenere și face parte din seria de activități propuse în cadrul parteneriatului școlar (inițiat sub egida Inspectoratului Școlar Suceava, reprezentat de domnul inspector de limbi moderne Constantin Tiron) între Colegiul Național Petru Rareș, Colegiul Național Mihai Eminescu, Colegiul de Artă Ciprian Porumbescu, Colegiul Național de Informatică Spiru Haret și gazda evenimentului, Biroul francez.

Proiectul  educativ îşi propune nu numai o importantă documentare a elevilor cu privire la obiectivele socio-culturale ale Franţei, dar şi dezvoltarea unor competenţe de comunicare reală şi a unor abilităţi de lectură a imaginii, de interacţiune orală, de exploatare a unor documente furnizate de mass-media (presă, internet, televiziune) și de exprimare artistică. Obiectivele proiectului sunt dezvoltarea dorinţei de cunoaştere a culturii şi civilizaţiei franceze, cultivarea dorinţei de a lucra în grup, dezvoltarea respectului pentru cultura franceză și francofonă, dezvoltarea simţului artistic şi a gustului pentru frumos, utilizarea resurselor TIC în documentarea proiectului prin folosirea calculatorului, dezvoltarea colaborării și cooperării între elevii și cadrele didactice din cele 4 unităţi de învăţământ.

Intrarea este liberă.

Le Bureau Français vous invite à participer à un autre après-midi destiné aux francophiles et francophones. Mercredi, 3 avril 2019, à 17h, a lieu le cours de français ”Le français, c’est facile!” dédié aux enfants désireux de pénétrer les mystères de la langue française. Cette semaine, lector univ. dr. Mariana Șovea et le  lecteur de français Maxence Caron proposent un bilan des acquis de la dernière classe et une discussion sur les jours de la semaine. Les petits sont invités à chanter, dessiner, jouer et puis à apprendre les nouveaux mots en français avec Léo et ses amis.

A partir de 18h, les prof. dr. Petronela Munteanu, Cristina Hetriuc, le prof. Cristina Cojocaru et leurs élèves proposent au public de Suceava l’activité Célébrons la francophonie ensemble !”. La danse, la musique, la poésie se donnent la main pour célébrer le plaisir de s’exprimer en français et de promouvoir sa propre francophonie.

L’activité est réalisée par des élèves appartenant à quatre lycées partenaires et fait partie de la série des activités proposées par un partenariat scolaire (sous l’égide de l’Inspection Scolaire Départementale représentée par M. l’inspecteur de langues modernes Constantin Tiron) entre le Collège National Petru Rareș, le Collège National Mihai Eminescu, le Collège d’Art Ciprian Porumbescu, le Collège National d’Informatique Spiru Haret et l’amphytrion de l’événement, le Bureau Français.

Le projet éducatif suppose pas seulement une importante documentation des élèves visant les objectifs socio-culturels de la France, mais aussi le développement des compétences de communication, des habiletés de lecture de l’image, de l’interaction orale, de l’exploi des documents offerts par mass-média (presse, internet, télévision) et de l’expression artistique.

Les objectifs du projets sont le développement du désir de connaître la culture et la civilisation françaises, de les respecter,  le développement du désir de travailler en groupe, du sens artistique et du goût pour la beauté, l’emploi des TICE, le développement de la collaboration et de la coopération entre les élèves et les enseignants de ces quatre lycées.

L’entrée est libre.

Miercuri, 27 martie 2019, ora 17.00, la Biroul Francez micii francofoni înaintează cu pași mici dar siguri pe tărâmul limbii franceze. După o fixare a lexicului și a structurilor învățate ora trecută, în această săptămână abordează vocabularul sentimentelor împreună cu lector dr. Mariana Șovea, lectorul de franceză Maxence Caron și nelipsitul arici Léo. Nu vor lipsi jocurile, cântecele și desenul, toate pentru a dovedi că „Le français, c’est facile!”.

Începând cu ora 18, „La francophonie partagée” este activitatea care marchează/continuă seria evenimentelor dedicate Francofoniei. Elevii francofoni ai Colegiului Național „Mihai Eminescu” și ai Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” din  Suceava, coordonați de prof. Irina Melisch, prof. Irina Maxim și prof. Ioana Murea, aduc în fața publicului sucevean scurt metrajul ”l’Amour rouge”, creații literare proprii și piese muzicale apreciate de adolescenți. Grupuri vocale, soliști, dansatori, ”poètes en herbes” vor fi ingredientele unei după-amiezi ”à l’honneur de la francophonie”.

 Intrarea este liberă.

Programul săptămânal și toate evenimentele organizate de Biroul Francez sunt anunțate pe pagina de facebook: www.facebook.com/biroulfrancez.casaprieteniei

Mercredi, le 27 mars 2019 à 17h, au Bureau Français les petits francophones avancent aux petits pas mais sûrs sur le terrain de la langue française. Après une révision de l’acquisition du lexique et des structures pendant la classe antérieure, cette semaine ils apprennent les sentiments avec le lector univ. dr. Mariana Șovea, le lecteur de français Maxence Caron et le tout présent Léo, le hérisson. Les jeux, les chansons et le dessin seront à l’ordre du jour pour prouver que „Le français, c’est facile!”.

A partir du 18 h, „La francophonie partagée” est l’activité qui indique/continue la série des événements dédiés à la francophonie. Les élèves francophones du Collège National „Mihai Eminescu” et du  Collège Economique „Dimitrie Cantemir” de  Suceava, coordonnés par les prof. Irina Melisch, Irina Maxim et Ioana Murea, proposent au public de Suceava le court métrage ”l’Amour rouge”, des créations littéraires propres et des pièces musicales appréciées par les ados. Les chorales, les interprètes, les danseurs, les ”poètes en herbes” seront les ingrédients d’un après-midi ”à l’honneur de la francophonie”.

L’entrée est libre.

Le programme hebdomadiare et tous les événements organisés par le Bureau Français sont annoncés sur notre page facebook: www.facebook.com/biroulfrancez.casaprieteniei.

În fiecare an, la 20 martie,  80 de ţări şi guverne de pe cinci continente, având statutul de membri sau observatori ai Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei,  sărbătoresc ”Ziua Internaţională a Francofoniei”. Este ocazia pentru o pledoarie în favoarea multilingvismului, a descoperirii tradiţiilor si culturilor diferite, un prilej pentru a pune în valoare bogăţia, diversitatea francofoniei culturale şi pentru a creşte atractivitatea acesteia în lume. Ca urmare, peste tot au loc întâlniri cu artiști și scriitori, conferințe, ateliere și spectacole care ilustrează vitalitatea limbii franceze și diversitatea formelor de expresie.

Județul Suceava, care ocupă locul I în țară din punctul de vedere al numărului de elevi care învață limba franceză și este unic în lume prin proiectul ”Francofonia în comunitate”, se integrează perfect în contextul plurilingvismului francofon.

Miercuri, 20 martie 2019, ora 17, la Biroul Francez, sunteți invitați să încurajați micii francofoni  care  repetă lexicul casei și învăță verbul „être” prin diverse jocuri și activități propuse de Mariana Șovea și de Maxence Caron.

Începând cu ora 18, vă invităm să ne fiți aproape la lansarea cărții ”Theodor Cazaban ou la révolte silencieuse” de Gina Puică și a revistei ”Rythmes, couleurs et paroles francophones” nr. 1/2018. Ne bucurăm de participarea dnelor Elena Brândușa Steiciuc și Mariana Șovea de la Universitatea ”Ștefan cel Mare”, a dlui Constantin Severin, scriitor și pictor, a dlui Maxence Caron, lector de franceză la Universitatea ”Ștefan cel Mare”/Biroul Francez, care  prezentă cartea și revista menționate.

La ora 19, participanții la aceste activități sunt invitați să schimbe impresii și gânduri în jurul unui ”pot francophone”.

Intrarea este liberă. Programul săptămânal și toate evenimentele organizate de Biroul Francez sunt anunțate pe pagina de face book: www.facebook.com/biroulfrancez.casaprieteniei

Chaque année, le 20 mars, 80 pays et gouvernements des cinq continents, ayant le statut de membre ou d'observateur de l'Organisation Internationale de la Francophonie, célèbrent la ”Journée internationale de la Francophonie”. C'est l'occasion d'un plaidoyer en faveur du multilinguisme, de la découverte de traditions et de cultures différentes, d'une occasion de mettre en valeur la richesse, la diversité de la culture francophone et d'accroître son attractivité dans le monde. Ainsi, des rencontres avec des artistes et des écrivains, des conférences, des ateliers et des spectacles illustrent la vitalité du français et la diversité des expressions.

Le département de Suceava, qui occupe la première place dans le pays du point de vue du nombre d'étudiants apprenant le français et est unique au monde grâce au projet "Francophonie dans la communauté", s'intègre parfaitement dans le contexte du plurilinguisme francophone.

Le mercredi 20 mars 2019, à 17 heures au Bureau Français, vous êtes invités à encourager les petits francophones à répéter le lexique de la maison et à apprendre le verbe "être" à travers divers jeux et activités proposés par Mariana Șovea et Maxence Caron.

À partir de 18 heures, nous vous invitons à lancer le livre "Theodor Cazaban ou la révolte silencieuse" de Gina Puică et le magazine "Rythmes, couleurs et paroles francophones" no. 1/2018. Nous apprécions la participation d'Elena Brânduşa Steiciuc et Mariana Șovea de l'Université "Ștefan cel Mare", M. Constantin Severin, écrivain et peintre, de M. Maxence Caron, conférencier français à l'Université "Ștefan cel Mare" / Bureau français, qui présentent ce livre et magazine.

À 19 heures, les participants à ces activités sont invités à échanger leurs impressions et leurs réflexions autour d'un "pot francophone".

L'entrée est gratuite.

Miercuri, 13.03.2019, ora 17, Biroul Francez în colaborare cu Centrul de Reușită Universitară (CRU) Suceava organizează un nou curs de limba franceză destinat celor mai tineri suceveni. Dna lector univ. dr. Mariana Șovea și lectorul de franceză Maxence Caron  repetă lexicul referitor la casă și continuă cu obiectele din diferitele camere, introduse cu ajutorul structurilor specifice. Echipa de profesori pregătește și de această dată activități variate, care să îi motiveze pe micii francofoni să comunice cât mai mult în limba franceză.

La ora 18, sub genericul ”La francophonie aux yeux des ados”, elevii Colegiului Tehnic «Alexandru Ioan Cuza», Suceava, Colegiului « Vasile Lovinescu », Fălticeni și Colegiului Național de Informatică «Spiru Haret», Suceava, se reunesc pentru a aduce un omagiu limbii franceze și Francofoniei. Tinerii, coordonati de dnele profesoare Mihaela Șerban, Corina Baida, Loredana Gaspar, Oana Fodor, Mihaela Pînzariu și Aura Mihoc, cântă, recită și interpretează scenete pentru a marca apartenența la valorile promovate de francofoni. Momentele artistice sunt completate cu prezentări ale personalitaților române care ne-au reprezentat în lume : C. Brâncuși, T. Tzara sau G. Enescu.

Mercedi, le 13 mars, à 17h, le Bureau Français et le Centre de Réussite Universitaire (CRU) Suceava organisent un nouveau cours de français dédié aux petits de la ville. Mme le lector univ. dr.  Mariana Șovea et le  lecteur de français, M. Maxence Caron répètent le vocabulaire sur la maison et continuent avec les objets de différentes chambres introduits par des structures spécifiques. L’équipe de professeurs préparent cette fois aussi des activités variées qui vont  motiver la communication des petits francophones.

A 18 h, sous le titre ”La francophonie aux yeux des ados”, les élèves du Collège Technique «Alexandru Ioan Cuza» de Suceava, du Collège « Vasile Lovinescu » de Fălticeni et du Collège National d’Informatique «Spiru Haret» de Suceava se réunissent pour rendre hommage à la langue française et à la Francophonie. Les jeunes gens, coordonnés par Mmes les professeurs Mihaela Șerban, Corina Baida, Loredana Gaspar, Oana Fodor, Mihaela Pînzariu et Aura Mihoc, chantent, récitent et interprètent des saynètes pour marquer l’appartenance aux valeurs promues par les francophones. Les moments artistiques sont complétés avec des présentations des personnalités roumaines qui nous ont repésentés dans le monde : C. Brâncuși, T. Tzara ou G. Enescu.

Miercuri, 6 martie 2018, ora 17.00, Biroul Francez în colaborare cu Centrul de Reușită Universitară (CRU) Suceava organizează un nou curs de limba franceză destinat celor mai tineri suceveni. Dna lector dr. Mariana Șovea și lectorul de franceză Maxence Caron abordează lexicul referitor la casă și încercă, prin activități variate, să îi motiveze pe micii francofoni să comunice cât mai mult în limba franceză.

În partea a doua a programului, începând cu ora 18, se organizează concursul Une personnalité francophone de nos jours”/”O personalitate francofonă a zilelor noastre” în cadrul căruia participanții sunt invitați să prezinte o personalitate francofonă remarcabilă într-un anumit domeniu de activitate ce poate constitui un exemplu de urmat pentru tinerii noștri. Tematica aleasă a mobilizat un număr de 18 concurenți, elevi a patru licee (două din Suceava, două din județ), ce vor prezenta, individual sau în echipă, personalitatea francofonă preferată. Juriul concursului este format din lector univ. dr. Mariana Șovea, responsabila CRU din cadrul Universității ”Ștefan cel Mare” din Suceava, profesor  gr. I Irina Daniela Melisch, președinta ARPF, filiala Suceava, și Maxence Caron, lector de franceză la Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării/Biroul Francez. Toți elevii vor primi diplôme de participare și dulciuri, iar câștigătorii premii oferite de CRU.

Mercedi, le 6 mars, à 17h, le Bureau Français et le Centre de Réussite Universitaire (CRU) Suceava organisent un nouveau cours de français dédié aux petits de la ville. Mme lector univ. dr.  Mariana Șovea et le  lecteur de français Maxence Caron attaquent le vocabulaire sur la maison et essayent, par des activités variées, de motiver la communication des petits francophones.

Dans la deuxième partie du programme, à 18h, il y a le concours Une personnalité francophone de nos jours”. Les participants présentent une personnalité francophone remarquable dans un domaine choisi par le concourant et qui représente un modèle pour les jeunes gens d’aujourd’hui. Le thème choisi implique un grand nombre d’élèves, 18 (collégiens et lycéens de Suceava et du département) de 4 établissements, qui présentent individuellement ou en équipe leur travail. Le jury est formé du lecteur univ. dr. Mariana Șovea, responsable de CRU de l’Université ”Ștefan cel Mare”, du professeur  gr. I Irina Daniela Melisch, présidente ARPF et de Maxence Caron, lecteur français de la Faculté des Lettres et Sciences de la communication/ Bureau Français. Le jury délivre des diplômes de participation et des friandises, les primés reçoivent des cadeaux offerts par le CRU.

Miercuri, 20 februarie 2019, la ora 17:00, la Biroul Francez are loc activitatea săptămânală dedicată francofonilor și francofililor suceveni, ”Le français, c’est facile !”.

Micuții repetă părțile corpului și îmbrăcămintea de iarnă fiind ghidați de dna lector univ. dr. Mariana Șovea. Ne bucurăm și în această perioadă de prezența lectorului de limbă franceză Maxence Caron care animă activitățile și propune un joc de identificarea diferențelor plecând de la imagini cu activitățile pe care copiii le fac iarna.

Mercredi, le 20 février 2019, à 17h au Bureau Français a lieu l’activité hebdomadaire dédiée aux francophones et francophiles de Suceava, ”Le français, c’est facile !”.

Les petits enfants répètent les parties du corps et les vêtements d’hiver dans la présence du lector univ. dr. Mariana Șovea. Nous sommes heureux d’avoir aussi le lecteur de français Maxence Caron à cette activité. Il propose un jeu d’identification des différences à partir des images qui illustrent les activités  des enfants en hiver.

Biroul Francez reîncepe activitatea săptămânală dedicată francofonilor și francofililor suceveni, miercuri, 13 februarie 2019, ora 17:00.

Programul evenimentelor debutează cu activitatea ”Le français, c’est facile !”, curs dedicat micilor francofoni care sunt însoțiți pe parcursul învățării de dna lector univ. dr. Mariana Șovea. Aceștia recapitulează lexicul deja învățat (numerele, culorile, obiectele de îmbrăcăminte) și învăță noi expresii legate de anotimpul iarna.

Ne bucurăm și în această perioadă de prezența lectorului de limbă franceză Maxence Caron care  animă activitatea și  propune un joc nou grupei de copii.

Și în acest an, 2019, evenimentele organizate în cadrul Biroului Francez se realizează cu sprijinul Consiliului Județean Suceava și al Centrului de Reușită Universitară, sub coordonarea prof. univ. dr. Sanda-Maria Ardeleanu, a lect. univ. dr. Mariana Șovea și a prof. gr. I Tamara Sabin, președinta Asociației Seniorilor Bucovineni, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Suceava și Asociația Alianța Franceză din Suceava.

Le Bureau Français recommence son activité hebdomadaire dédiée aux francophones et francophiles, le mercredi, 13 février 2019, à 17h.

Le programme des événements débute avec l’activité ”Le français, c’est facile !”, cours dédié aux petits francophones qui sont accompagnés pendant le temps de l’apprentissage par Mme lector univ.dr. ”Le français, c’est facile !”. Au début les petits récapitulent le lexique acquis (nombres, couleurs, vêtements) puis ils apprennent de nouvelles expressions sur l’hiver.

Nous nous sommes enchantés d’avoir aussi à cette activité le lecteur de français Maxence Caron qui anime la leçon et propose un nouveau jeu à ces enfants.

En 2019 aussi, les événements organisés au Bureau français se réalisent avec le support du Conseil Départemental et du Centre de Réussite Universitaire, et sont coordonnés par le prof. univ. dr. Sanda-Maria Ardeleanu, le lect. univ. dr. Mariana Șovea et le prof. gr. I Tamara Sabin, présidente de l’Association des Séniors de Bucovine, en collaboration avec l’Inspection Scolaire  Départementale et  l’Association  Alliance Française de Suceava.

Miercuri, 19 decembrie, ora 16.00, la Biroul Francez, grupa de copii cu vârste între 6 și 8 ani continuă aventura pe tărâmul limbii franceze însoțiți de dna lector dr. Mariana Șovea de la Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării. La cursul de săptămâna aceasta micii francofoni învață despre sărbătoarea Crăciunului și repetă un bine-cunoscut cântec francez „Vive le vent”. La sfârșitul orei, toți copiii care au frecventat cursul ”Le français, c’est facile!” în acest semestru primesc câte o surpriză dulce și rechizite școlare ca răsplată pentru munca lor. La această activitate este prezent și lectorul de franceză, Maxence Caron, care le vorbește copiilor despre cum se sărbătorește Crăciunul în Franța.

Începând cu ora 17, elevii Școlii Gimnaziale Nr.1 Suceava îndrumați de dna prof. Anca Căldăruș ne introduc în atmosfera sărbătorilor de iarnă prin activitatea ce o desfășoară sub genericul ”Traditions de Noël”.

Mercredi, le 19 décembre, à 17 h, au Bureau Français, le groupe d’enfants de 6 à 8 ans continue l’aventure sur le terrain de la langue française avec Mme le lector dr. Mariana Șovea de la Faculté de Lettres et Sciences de la Communication. Au cours de cette semaine, les petits francophones apprennent sur la fête de Noël et répètent une chanson française très connue, „Vive le vent”. A la fin du cours, tous les élèves qui ont suivi l’activité ”Le français, c’est facile!” reçoivent des friandises et des fournitures scolaires comme recompense pour leur travail. A cette activité, Maxence Caron, le lecteur de français raconte la fête de Noël en France.

A partir de 17 h, les élèves du Collège No.1 de Suceava, coordonnés par Mme le prof. Anca Căldăruș, nous introduisent dans l’atmosphère des fêtes d’hiver par l’activité ”Traditions de Noël”.

Pagina 1 din 3

Copyright (c) 2013-2018 Consiliul Județean Suceava - Toate drepturile rezervate

Acest site respectă și aplică noua politică de protecție a datelor cu caracter personal și modificările propuse de Regulamentul (UE) 2016/679.
Vezi detalii Ok