AUTORITATEA TERITORIALĂ DE ORDINE PUBLICĂ SUCEAVA

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Suceava este un organism cu rol consultativ, fără personalitate juridică, care se constituie și funcționează pe lângă Consiliul Județean Suceava și care își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii de Guvern nr. 787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Autorității teritoriale de ordine publică, în scopul asigurării bunei desfășurări și sporirii eficienței serviciului polițienesc din unitatea administrative-teritorială în care funcționează.
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Suceava are următoarele atribuții:
a) contribuie la elaborarea planului de activități și la fixarea obiectivelor și indicatorilor de performanță minimali, având ca scop protejarea intereselor comunității și asigurarea climatului de siguranță public;
b) sesizează și propune măsuri de înlăturare a deficiențelor din activitatea de poliție;
c) face propuneri pentru soluționarea de către organele de poliție a sesizărilor care îi sunt adresate referitor la încălcarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, potrivit prezentei legi;
d) organizează consultări cu membrii comunităților locale și cu organizațiile neguvernamentale cu privire la prioritățile siguranței persoanei și a ordinii publice;
e) prezintă trimestrial informări în ședințele consiliului județean asupra nivelului de asigurare a securității și siguranței civile a comunității;
f) elaborează anual un raport asupra eficienței activității unităților de poliție, care se dă publicității.
În vederea realizării atribuțiilor care îi revin, autoritatea teritorială de ordine publică își desfășoară activitatea în plen și în comisii de lucru.
Plenul se întrunește trimestrial în ședință ordinară și ori de câte ori este nevoie în ședință extraordinară, la convocarea scrisă a președintelui sau la solicitarea a cel puțin 4 membri, adresată președintelui.
Autoritatea teritorială de ordine publică are în componența sa 15 membri și este condusă de un președinte, ales pentru o perioadă de 4 ani.
Președintele ales, care reprezintă Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Suceava este domnul consilier județean Eugen Șalar și are în principal următoarele atribuții:
a) convoacă și conduce ședințele plenului;
b) coordonează activitatea comisiilor de lucru și a secretariatului executiv;
c) prezintă trimestrial informări asupra eficienței serviciului polițienesc în ședințele consiliului județean;
d) coordonează elaborarea raportului anual asupra activității poliției.

Copyright (c) 2013-2018 Consiliul Județean Suceava - Toate drepturile rezervate

Acest site respectă și aplică noua politică de protecție a datelor cu caracter personal și modificările propuse de Regulamentul (UE) 2016/679.
Vezi detalii Ok