COMISII

Comisiile de lucru se întrunesc lunar și sunt în număr de 3:
I. Comisia de coordonare, situații de urgență și pentru petiții este compusă din 5 membri, după cum urmează:
  1) Eugen Șalar – președintele autorității, consilier județean;
  2) Tudor Plăcintă – consilier județean;
  3) Adrian Buga – șeful Inspectoratului de Poliție Județean Suceava;
  4) Gabriel-Dan Gospodaru - reprezentant al comunității
  5) Costică Ghiață – Împuternicit șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Bucovina” al Județului Suceava
și are următoarele atribuții:
a) organizează consultări cu membrii comunității locale și cu organizațiile neguvernamentale cu privire la prioritățile siguranței persoanei și ordinii publice și pe această bază, întocmește un plan strategic anual, cu caracter de recomandare pentru unitățile de poliție;
b) monitorizează activitățile poliției și sesizează eventualele deficiențe în activitatea acesteia, în vederea luării operative a măsurilor de înlăturare a acestora;
c) face propuneri pentru soluționarea de către organele de poliție a sesizărilor care îi sunt adresate, referitoare la încălcarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului;
d) la propunerea unităților de poliție sau din proprie inițiativă, analizează activitatea instituțiilor investite cu atribuții de sprijin a persoanelor aflate în situații de risc ori cu comportamente inadecvate (bolnavi psihic, minori, liberați din penitenciare, persoane lipsite de mijloace de subzistență etc.), recomandând acestora luarea unor măsuri pentru creșterea eficienței activității desfășurate;
e) întreprinde măsuri pentru cointeresarea organizațiilor neguvernamentale în exercitarea actului de prevenire a criminalității;
f) identifică logistica necesară pentru eficientizarea serviciului polițienesc.

II. Comisia de planificare, stabilire și evaluare a indicatorilor de performanță minimali este compusă din 5 membri, după cum urmează:
  1) Salup-Rusu Alexandru-Marian - consilier județean;
  2) Mihai Grozavu - consilier județean;
  3) Silvia Boliacu – subprefect al județului Suceava;
  4) Adrian Ungureanu - reprezentant al comunității;
  5) Marian Mihai Lungu - șeful Inspectoratului Județean de Jandarmi „Bogdan Vodă” Suceava
și are următoarele atribuții:
a) participă la elaborarea planului de activități prevăzut la art. 18 lit. a) din Legea nr. 218/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare și la fixarea indicatorilor de performanță minimali pentru serviciul polițienesc;
b) urmărește îndeplinirea indicatorilor de performanță, prezentând periodic informări în acest sens în plenul autorității teritoriale de ordine publică;
c) recomandă inițierea unor acte normative în vederea asigurării climatului de siguranță publică;
d) atât la solicitare, cât și din proprie inițiativă, se deplasează la sediile unităților de poliție și în raport de constatări, formulează cereri sau recomandări ordonatorilor de credite pentru finanțare;
e) elaborează studii de specialitate, lucrări și documentații în domeniul ordinii publice;
f) elaborează raportul anual asupra eficienței poliției, care va fi prezentat în ședința consiliului județean și care se dă publicității.

III. Comisia pentru probleme sociale, standarde profesionale, consultanță și drepturile omului este compusă din 5 membri, după cum urmează:
  1) Ioan Moraru – consilier județean;
  2) Dan Ioan Cușnir – consilier județean;
  3) Marius Ciotău – reprezentantul Corpului Național al Polițiștilor;
  4) Luca Corneliu Constantin – reprezentant al comunității;
  5) Ovidiu Doroftei – directorul executiv al Poliției Locale Suceava
și are următoarele atribuții:
a) primește sesizări referitoare la încălcarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului și face propuneri pentru soluționarea lor legală de către unitățile de poliție, organizând în acest scop audiențe;
b) monitorizează, din punct de vedere al ordinii publice, activitățile cotidiene și face recomandări scrise celor predispuși să încalce legea, pentru a-și revizui atitudinea (administratori de piețe, organizatori de manifestări cultural-artistice și sportive, administratori ai localurilor de alimentație publică, ai discotecilor, ai cazinourilor etc.);
c) ia măsuri de antrenare a populației în activități de asigurare a ordinii publice și a siguranței bunurilor persoanei;
d) recomandă tuturor structurilor cu atribuții educative luarea măsurilor necesare față de persoanele predispuse la încălcarea legii.
În exercitarea atribuţiilor sale Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Suceava (ATOP-Suceava) emite hotărâri cu caracter de recomandare.
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Suceava (ATOP-Suceava) nu are competenţe în problemele operative ale poliţiei.

Copyright (c) 2013-2018 Consiliul Județean Suceava - Toate drepturile rezervate

Acest site respectă și aplică noua politică de protecție a datelor cu caracter personal și modificările propuse de Regulamentul (UE) 2016/679.
Vezi detalii Ok