Proiecte in implementare

smidFinanţat prin Programul Operaţional Sectorial – Mediu, Axa prioritară 2, în valoare de 64.032.524 milioane euro. Proiectul presupune construirea a două depozite ecologice (centrul de management Moara care cuprinde pe lângă depozit şi o staţie de sortare şi Pojorîta), 5 staţii de transfer, un sistem de colectare selectivă a deşeurilor pentru fiecare localitate precum şi închiderea depozitelor urbane neconforme existente. Contractul de finanţare a fost semnat în data de 11.04.2011 şi are o durata de implementare de 56 luni. Citește mai departe...

  Analiza socio-economică a semnalat nevoia de profesionalizare a cadrelor didactice și a altor membri ai personalului din domeniul învățământului școlar special, cu rute flexibile de acces și progres în carieră, precum și un sistem adecvat de formare continuă a personalului care activează în acest domeniu, sistem care să conducă la consolidarea prestigiului profesional și atractivității acestei profesii.
  Scopul proiectului nostru de mobilitate constă în sprijinirea dezvoltării profesionale a cadrelor didactice și a membrilor personalului din domeniul învăţământului şcolar special, pentru a inova şi îmbunătăţi calitatea predării, formării şi activităţii prin promovarea diverselor metode şi instrumente de lucru în cadrul instituţiilor de învăţământ. Citește mai departe...

  Parteneriatul dintre Județul Iași, în calitate de lider și Județul Suceava, în calitate de partener, a încheiat cu Autoritatea de Management a Programului Operațional Regional 2014-2020 - Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene - Contractul de finanțare nr.390/04.09.2017, devenind beneficiarul unei finanțări nerambursabile acordate pentru implementarea proiectului “Regiunea Nord – Est – Axa rutieră strategică 1: Iași – Suceava”, cod SMIS 110622. Acest proiect complex este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională și locală, Prioritatea de investiții 6.1 Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale.

Read more ...

Începând din anul 2017 Consiliul Județean Suceava este implicat, ca stakeholder, în proiectul european Green Pilgrimage - Supporting Natural and Cultural Heritage, co-finanţat din FEDR (Fondul European de Dezvoltare Regională) prin Programul de Cooperare Interregională INTERREG EUROPE. Proiectul vizează realizarea unei rețele de rute de pelerinaj la nivel european, care va promova o mai bună înțelegere interculturală și interreligioasă și va crește gradul de conștientizare privind istoria și patrimoniul cultural și natural comun.

Read more ...

 

Read more ...

 

Read more ...

Copyright (c) 2013-2017 Suceava County Council - All rights reserved

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok