Organigrama Consiliului Județean Suceava conform HCJ - 140/2017

 

 

 • PREȘEDINTE - FLUTUR Gheorghe
 • VICEPREȘEDINTE - SEREDENCIUC Viorel
 • VICEPREȘEDINTE - NIȚĂ Marin-Gheorghe
 • ADMINISTRATOR PUBLIC AL JUDEȚULUI - VASILCIUC Irina
 • CABINETUL PREȘEDINTELUI

BARBĂ Niculai
CREȚU Silviu Cristinel
MITACHE Cristina Petronela
ONOFREI Orest

 • COMPARTIMENT CORP DE CONTROL AL PREȘEDINTELUI
 • SECRETARUL JUDEȚULUI – TANASĂ Petru

- COMPARTIMENT EVIDENŢA LUCRĂRILOR CONSILIULUI JUDEŢEAN

- COMPARTIMENT MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI

 • DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ – director executiv – MOLDOVAN Gheorghe-Alexandru

- COMPARTIMENT AVIZARE LEGALITATE ȘI SECRETARIAT

- COMPARTIMENT CONTENCIOS ADMINISTRATIV

- COMPARTIMENT INFORMAȚII PUBLICE ȘI AUDIENȚE

 • SERVICIUL BUGET – șef serviciu – ȘUHAN Lăcrămioara
 • DIRECȚIA FINANȚE-CONTABILITATE – director executiv – FLORIȘTEAN Rodica

- COMPARTIMENT PROGRAME GUVERNAMENTALE

- COMPARTIMENT VENITURI BUGETARE

- COMPARTIMENT CONTABILITATE ȘI DATORIE PUBLICĂ

 • DIRECŢIA ORGANIZARE – director executiv – temporar vacant

- SERVICIUL LOGISTIC – şef serviciu – URIAN Florin

- Biroul IT – şef birou – PAȘNICIUC Felicia-Dina

- Biroul administrativ – şef birou – VARVAROI Florin-Gelu

- Compartiment documente clasificate

- SERVICIUL RESURSE UMANE ȘI RELAȚII CU INSTITUȚII PUBLICE – șef serviciu – SAVIN Elena-Ionela

- Compartiment managementul instituțiilor de cultură

- Compartiment salarizare

- Compartiment control intern managerial și SSM

- Compartiment guvernanță corporativă

 • SERVICIUL TURISM (CNIPT) – șef serviciu – BRĂDĂȚAN Claudiu-Eugen
 • SERVICIUL PROIECTE DIN FONDURI EXTERNE – șef serviciu – GRECEANU ROBERT
 • BIROUL STRATEGIE DEZVOLTARE JUDEȚEANĂ – șef birou – MACSIM IRINA
 • SERVICIUL DIASPORĂ ȘI PARTENERIATE EXTERNE – șef serviciu – DUGAN Gabriela
 • DIRECŢIA TEHNICĂ – director executiv – ZAHARIUC Elena

- SERVICIUL TEHNIC ȘI MEDIU – şef servicu – ȘILOCHE Gabriel

 • DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT – ANDRONIC Nicoleta

- SERVICIUL UIP (gestionare deșeuri) – șef serviciu – IGNĂTESCU Gheorghe

- SERVICIUL PROGRAME ȘI INVESTIȚII – șef serviciu – RUSU Daniel-Ioan

- Compartiment de transport public local

 • ARHITECT ŞEF – ANDRIU Tudor-George

- SERVICIUL URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI CADASTRU – șef serviciu – MOROȘAN Elena

- SERVICIUL PATRIMONIU – șef serviciu – TANASĂ Smărăndița

- Biroul evidența patrimoniului – şef birou – GRĂDINARIU Iulian

 • SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE ȘI CONTRACTE – șef serviciu – GRĂDINARU Adrian
 • BIROUL AUDIT PUBLIC INTERN – șef birou – FLUTUR Lilieana

Copyright (c) 2013-2017 Suceava County Council - All rights reserved

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok